The responsibility rests with patients to contact CANSA for assistance. Read more...

CANSA Upington Virtual Care Centre

KANSA Mobiele Kliniek in Kuruman

Vanaf 16 Mei 2011, sal KANSA se Mobiele Eenheid in die Kuruman gemeenskap, sowel as omliggende gemeenskappe, diens lewer aan die publiek. Die Mobiele Eenheid, wat beman word deur Suster Hannelie van Noordwyk, sal gratis papsmere, borsondersoeke en raad aan die publiek lewer. Bors en servikale kanker is die twee mees algemene kanker onder vrouens […]

Read more

Published: 25 July 2011
Updated: 18 August 2014
Categories: CANSA Upington Virtual Care Centre, Screening & Cancer Control

Do you have a question?
Ask CANSA
Book a counselling session

CANSA Tele Counselling

 0800 22 6622 Toll Free
 072 197 9305 English and Afrikaans
 071 867 3530 Xhosa, Zulu, Sotho and Siswati

 

  Find Your Care Centre

About Us | Get in Touch

1931 - 2021. 90 Year Anniversary

Sign up to receive news and updates: