The responsibility rests with patients to contact CANSA for assistance. Read more...

KANSA sê Kies Rookvrye Lewenswyses

English media release

30 Mei 2022 – Die Kankervereniging van Suid-Afrika (KANSA) ondersteun die tema ‘Tabak – ‘n Bedreiging vir ons Omgewing’ vir Wêreld Geen-Tabak Dag (31 Mei 2022). In samewerking met die Nasionale Raad Teen Rook (the National Council Against Smoking), die Hart en Beroerte-Stigting van Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad, help KANSA om die nuwe Wetsontwerp op Tabakprodukte en Elektrioniese Afleweringstelsels te bevorder sodat Suid-Afrikaners die keuse het vir ‘n rookvrye lewenswyse en om ‘n einde te bring aan die bedreiging wat die gebruik van tabakprodukte vir die omgewing inhou.

Lorraine Govender, KANSA se Nasionale Bestuurder van Gesondheidsbevordering verduidelik, “Tabakverbruik is verantwoordelik vir agt miljoen wêreldwye sterftes elke jaar. Dit vernietig ook ons omgewing deur onnodige druk te plaas op die planeet se skaars bronne en broos ekosisteme as gevolg van die verbouing, vervaardiging, verspreiding, verbruik, en na-verbruik van afval. Die nuwe Konsepwetgewing wat spoedig voor die Parlement sal dien, fokus op 100% rookvrye binnenshuise ruimtes; geen-naam verpakkings en geïllustreerde gesondheidswaarskuwings; verbod op sigaretadvertensies by betaalpunte asook die verkoop van tabakprodute deur middel van verkoop-outomate; en regulering van e-sigarette. Die nuwe Wetsontwerp sal verder meehelp tot die vermindering van blootstelling aan tweedehandse rook van nie-rokers asook as teenvoeter vir die jeug om te begin rook.

Tabakverbruik word as die enkel belangrikste voorkombare mensgemaakte oorsaak van kanker gesien. Beide die rook van tabak sowel as tabakprodukte vir mondelinge gebruik, bevat verskeie kankerveroosakende chemikalieë. Dit sluit tabak-spesifieke N-nitrososamiene in wat in die liggaam vorm in die teenwoordigheid van nikotien. Hierdie kennis is belangrik in die lig van langdurige effekte van bronne van nikotien soos e-sigarette en produkte vir nikotienvervangingsterapie wat beide die potensiaal het by lewenslange gebruik. Infografika: ’10 Reasons Why Electronic Cigarettes Need to be Regulated in SA’

Nikotien is ‘n belangrike chemiese komponent wat verantwoordelik is vir verslawing aan tabak. ‘n Persoon wat 25 sigarette per dag rook absorbeer ongeveer 0.43mg nikotien per kilogram liggaamsgewig. Onlangse navorsing wys daarop dat nikotien verskeie belangrike stappe in die ontwikkeling van kanker tot gevolg kan hê en dat dit kanker kan vererger asook tot herhaling van kanker kan lei. Beide sigaretrook asook die rook van ander tabakprodukte kan kanker in verskeie organe veroorsaak.

Govender voeg by, “Alhoewel ‘n miljard mense wêreldwyd reeds rook en baie meer sal begin om te rook, sal diegene wat ophou rook hul rookverwante kanker-risiko verlaag, met bykans onmiddelike gesondheidsvoordele. KANSA moedig rokers aan om die rookgewoonte te staak en hule gesondheid sowel as dié van ander eerste te plaas.”

Skyfievertoning: PDF

Hoe KANSA Help

KANSA se bewusmakingsprogramme by skole en universiteite poog om op effektiewe wyse die aanleer van die rookgewoonte by jeug en jong volwassenes te stuit.

Governder sê. “Ons werk tans saam met die Universiteit van KwaZulu-Natal aan die Multinasionale Longkankerprojek (MLCCP) om bewustheid van longkanker deur middel van deur-tot-deur besoeke aan te wakker in gemeenskappe wat onderbedien is. Ons doel is om te bewys dat vroeë opsporing van longkanker lewens kan red asook om langdurige lewenskwaliteit te bevorder.

‘n Verdere inisiatief is om ondersteuning te bied en mense te help om die rookgewoonte te staak met KANSA se aanlyn eKickbutt-program. Verder werk KANSA saam met eendersdenkende groepe binne Suid-Afrika soos die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad, die Nasionale Raad Teen Rook en internasionale vennoot, die Veldtog vir Tabakvrye Kinders om deur middel van wetenskapgebaseerde kennis ‘n bydrae te lewer tot tabakbeheer om tabakverbruik drasties te verminder, kanker-risiko en gesondheidsverwante verskille te verlaag.

“Ons het onlangs ‘n kwalitatiewe navorsingstudie oor e-sigarette befonds in samewerking met Universiteit Kaapstad se Knowledge Co-op wat fokus op kennis, persepsies, en houdings van universiteitstudente,” voeg Govender by.

KANSA speel ook ‘n belangrike rol as waghond om voldoening te verseker aan huidige tabakwetgewing deur die bekommernisse van nie-nakoming van reëls en regulasies aan te spreek deur middel van info@cansa.org.za.

Einde

(Vir meer inligting kontak asseblief vir Lucy Balona, Hoof: Bemarking en Kommunikasie by KANSA. E-pos lbalona@cansa.org.za. Skakel 011 616 7662 of op haar selfoon 082 459 5230.)

Do you have a question?
Ask CANSA
Book a counselling session

CANSA Tele Counselling

 0800 22 6622 Toll Free
 072 197 9305 English and Afrikaans (text only)
 071 867 3530 isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana and Sepedi (text only)

 

  Find Your Care Centre

About Us | Get in Touch

1931 - 2021. 90 Year Anniversary

Sign up to receive news and updates: