The responsibility rests with patients to contact CANSA for assistance. Read more...

Sorg vir die Versorger

English Press Release

26 Julie 2017 – Versorgers vorm ‘n integrale deel van die bestryding van kanker. In erkenning aan die groot taak en verantwoordelikheid wat op die skouers van hierdie individue val, het KANSA Augustus 2017, as KANSA Sorgmaand verklaar, met spesiale fokus op die Versorger.

Meeste Versorgers kies nie hierdie rol nie, maar dit is een wat skielik en ongevraagd na hulle kant kom wanneer ‘n familielid, geliefde of kollega deur hierdie siekte geteister word en dringend hulp en sorg benodig. Geen eerste-keer versorger weet wat om te doen nie, aangesien daar geen reëls en regulasies is om te volg nie. KANSA kan egter kennis, inligting, ondersteuning en aanmoediging bied wanneer dit nodig is.

Dominique Forbes-Rose versorg haar ma wat leukemie het, en sê die volgende oor versorging; “Op baie maniere is dit ‘n baie eensame reis. Dit is net so traumatiserend vir die versorger as vir die kankerpasiënt. Jy gee soveel van jouself om na jou geliefde om te sien, jy het nie tyd om na jouself te kyk nie. En daarmee saam wil jy nie die pasiënt bekommer oor alles wat jy agter die skerms doen nie, want hulle moet fokus daarop om gesond te word. Dit is waarskynlik die moeilikste psigologiese welstandsreis wat jy ooit kan deurgaan en jy benodig ‘n ondersteuningsnetwerk om jou te help. Ek is so dankbaar dat KANSA ‘n ondersteuningsplatform vir ons versorgers het – dit is so belangrik om daardie ondersteuning te kry.”

Die welsyn van elke versorger is belangrik, en soms wysig deernismoegheid, lei die trauma daartoe dat die individu nie meer na hulself kan omsien nie, pleks van om om te sien na die pasiënt. Hierdie toestand is bekend as versorger uitbranding en is die hoogtepunt van stres, emosionele uitputting, de-personalisering en lae selfbeeld. Daar is ‘n magdom emosies in die rol as versorger, en volgens KANSA is dit noodsaaklik dat die vrese en stres eerder vroeër as later behandel word.

Lees eNuusbrief

KANSA se Top Wenke vir Versorgers:

  • Vind ondersteuning en praat met ander in ‘n soortgelyke situasie. Dit kan jou help om algemene gevoelens van woede, skuld, isolasie, vrees, hartseer, verwagte hartseer te hanteer.
  • Weet wanneer jy gespanne is en ken die tekens van stres (wat die volgende kan insluit: moegheid; om meer dikwels siek te word; slapeloosheid; ongeduld, irritasie, vergeetagtigheid).
  • Neem tyd af en maak tyd vir jouself en ander mense. Alhoewel ‘n person wat kanker het baie behoeftes het wat jou aandag verg, is dit belangrik om tyd vir jouself te maak. Spandeer tyd om iets te doen wat jy geniet, met die mense wat jy liefhet.
  • Moenie te hard op jouself wees nie. Wees goedgesind en geduldig met jouself. Dit is normaal om aanvalle van woede of frustrasie te beleef, saam met die skuldgevoel vir die feit dat jy daardie gevoelens het. Probeer om ‘n positiewe manier te vind om met hierdie gevoelens saam te leef.
  • Bly positief. ‘n Positiewe houding kan help om die toon te skep vir alles wat jy doen en aanvat. Versorgers moet die simptome van depressie in hulself herken en kan KANSA vir professionele berading en ondersteuning kontak.
  • Sorg vir jouself. Maak tyd om te oefen, eet gesonde kos, bly gehidreer, en kry genoeg slaap.

Infographic Afrikaans

KANSA weet hoe belangrik dit is om versorgers met ander wat ‘n soortgelyke pad volg, te verbind. Vir hierdie doel het ons ‘n Facebook-ondersteuningsgroep vir versorgers van kankerpasiënte. Sluit asseblief by ons CANSA Caring for the Carers-groep aan en lees ons feiteblad vir versorgers.

Versorgers kan ook hul plaaslike KANSA Sorgsentrum kontak vir ondersteuning, advies en raad.

KANSA bied ‘n unieke geïntegreerde diens aan die publiek en mense geaffekteer deur kanker. As ‘n leidende rolspeler in kankernavorsing word die wetenskaplike bevindinge en kennis wat deur ons navorsing opgedoen word, gebruik vir ons gesondheidprogramme en om ons rol as waghond tot groter voordeel van die publiek te versterk. Ons gesondheidprogramme bestaan uit bewusmaking van gesondheid, siftingstoetse vir kanker en veldtogte oor gesondheidopvoeding, KANSA Sorgsentra wat ‘n wye verskeidenheid van sorg- en ondersteuningsdienste bied aan mense wat deur kanker geraak word, stoma en ander kliniese ondersteuning en organisatoriese bestuur, verhuring van mediese toerusting sowel as a tolvrye nommer wat geskakel kan word om inligting en ondersteuning te bekom. Ons bied ‘n gratis Tele Beradingsdiens in sewe tale aan. Ons verskaf ook pasiëntesorg en ondersteuning in die vorm van 8 KANSA Sorgtuistes in die hoof metropolitaanse areas vir weg-van-die-huis kankerpasiënte, sowel as KANSA-TLC verblyf aan en ondersteuning van ouers en voogde van kinders wat behandeling vir kanker ontvang.

Navrae KANSA

 0800 22 6622 Tolvry
 072 197 9305 Engels en Afrikaans (slegs teks)
 071 867 3530 isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana and Sepe (slegs teks)
 KANSA Versorgsentrums

 

Maak kontak met KANSA op sosiale media platforms:

Do you have a question?
Ask CANSA
Book a counselling session

CANSA Tele Counselling

 0800 22 6622 Toll Free
 072 197 9305 English and Afrikaans (text only)
 071 867 3530 isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana and Sepedi (text only)

 

  Find Your Care Centre

About Us | Get in Touch

1931 - 2021. 90 Year Anniversary

Sign up to receive news and updates: