The responsibility rests with patients to contact CANSA for assistance. Read more...

KANSA se Teleberading op Mandeladag bekend gestel

English Media Release

29 Junie 2020 – Hierdie Nelson Mandeladag gee KANSA terug aan kankerpasiënte, diegene wat deur kanker geaffekteer word en versorgers, deur sy KANSA Teleberadingsdiens bekend te stel. Hierdie diens bied vertroulike, professionele, kankerverwante telefoniese berading aan kankerpasiënte, versorgers en hulle families, asook die ouers of voogde van kinders wat met kanker leef. Berading is in sewe tale beskikbaar (Engels, Afrikaans, isiXhosa, isiZulu, siSwati, Sesotho en Setswana) en is heeltemal gratis. #CANSATeleCounselling #Connect with Hope #CANSACares #MandelaDay

Gerda Strauss, KANSA se Hoof van Dienslewering verduidelik, “Ons daag almal uit om hierdie Mandeladag stappe te neem en verandering te inspireer, deur 67 minute van berading te skenk en te borg. Help ons met die koste en uitgawes om hierdie diens te lewer, en volgehoue indiensopleiding en ontlontingsessies aan beraders te bring. Ons wil nie diegene wie reeds sukkel, verder belas deur vir betaling te vra nie, daarom benodig ons jou hulp. Selfs Madiba het in 2001, toe hy met prostaatkanker gediagnoseer was, vir KANSA gekontak en by ons ondersteuning baat gevind. Ons wil daar wees vir meer pasiënte en hulle geliefdes. Ons bekendstelling sluit in ’n webinar aan gesondheidswerkers in mid-Augustus om die Teleberadingsdiens te vier. Dit is bo en behalwe die een-tot-een beradingdienste wat ons al sedert 1931 aanbied.” Om te skenk, besoek https://www.givengain.com/cc/cansa-tele-counselling/

KANSA ontwikkel al vir ’n geruime tyd ’n interne telefoniese beradingsdiens, omdat kanker ’n sielkundige, emosionele en fisiese tol op kankerpasiënte eis. Omdat slegs beperkte gespesialiseerde ondersteuning vir kankerpasiënte, hulle versorgers en families tydens die inperkingsperiode beskikbaar is, was hierdie diens vinniger ontwikkel. In-persoon kontak en beperkte virtuele ondersteuning is as gevolg van die COVID-19 pandemie nie altyd moontlik nie.

Strauss voeg by, “Pasiënte voel gefrustreerd en moedeloos omdat hulle sukkel om toegang tot belangrike ondersteuningsdienste te kry. ’n Kankerpasiënt se lae immuniteit en hoë risiko vir COVID-19-infeksie lei tot angstigheid. Sosiale distansiëring en higiëne-maatreëls dra verder by tot ’n gevoel van afsondering al word die inperkingsvlakke verlig. Daarom is dit nou die perfekte tyd om telefoniese berading bekend te stel. Hierdie diens sal nie net pasiënte tydens hierdie moeilike periode help nie, maar dit sal permanent sorg en ondersteuning bied. Dit sal pasiënte wat ver van ons Sorgsentrums woon in staat stel om ondersteuning in die taal van hul keuse te kry. Dit sal beskikbaar wees tydens gewone werksure.”

“Ons is dankbaar vir die vennootskap met Novartis and Roche wat dit vir KANSA moontlik gemaak het om hierdie gespesialiseerde ondersteuningstelsel in plek te stel vir kankerpasiënte en hul geliefdes,” sluit Strauss af.

Kry toegang tot KANSA Teleberading via die KANSA Hulptoonbank tolvry op 0800 22 66 22 en maak ’n afspraak met ’n berader. Of stuur ’n e-pos aan counselling@cansa.org.za.

Radio Advertensies

Afrikaans

Afrikaans with SABC

English

English with SABC

isiZulu

isiZulu with SABC

isiXhosa

isiXhosa with SABC

Sesotho

Sesotho with SABC

Setswana

Setswana with SABC

(Vir meer inligting, kontak asseblief vir Lucy Balona, Hoof: Bemarking en Kommunikasie by KANSA per e-pos lbalona@cansa.org.za. Skakel 011 616 7662 of op haar selfoon 082 459 5230.)

KANSA bied ‘n unieke geïntegreerde diens aan die publiek en mense geaffekteer deur kanker. As ‘n leidende rolspeler in kankernavorsing word die wetenskaplike bevindinge en kennis wat deur ons navorsing opgedoen word, gebruik vir ons gesondheidprogramme en om ons rol as waghond tot groter voordeel van die publiek te versterk. Ons gesondheidprogramme bestaan uit bewusmaking van gesondheid, siftingstoetse vir kanker en veldtogte oor gesondheidopvoeding, KANSA Sorgsentra wat ‘n wye verskeidenheid van sorg- en ondersteuningsdienste bied aan mense wat deur kanker geraak word, stoma en ander kliniese ondersteuning en organisatoriese bestuur, verhuring van mediese toerusting sowel as a tolvrye nommer wat geskakel kan word om inligting en ondersteuning te bekom. Ons bied ‘n gratis Tele Beradingsdiens in sewe tale aan. Ons verskaf ook pasiëntesorg en ondersteuning in die vorm van 8 KANSA Sorgtuistes in die hoof metropolitaanse areas vir weg-van-die-huis kankerpasiënte, sowel as KANSA-TLC verblyf aan en ondersteuning van ouers en voogde van kinders wat behandeling vir kanker ontvang.

Navrae KANSA

 0800 22 6622 Tolvry
 072 197 9305 Engels en Afrikaans (slegs teks)
 071 867 3530 isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana and Sepe (slegs teks)
 KANSA Versorgsentrums

 

Maak kontak met KANSA op sosiale media platforms:

Do you have a question?
Ask CANSA
Book a counselling session

CANSA Tele Counselling

 0800 22 6622 Toll Free
 072 197 9305 English and Afrikaans (text only)
 071 867 3530 isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana and Sepedi (text only)

 

  Find Your Care Centre

About Us | Get in Touch

1931 - 2021. 90 Year Anniversary

Sign up to receive news and updates: