The responsibility rests with patients to contact CANSA for assistance. Read more...

Internasionale Opname Beklemtoon die persepsies van kanker

English Media Release

4 Februarie 2020 – Wêreld Kankerdag, ondersteun deur KANSA en gelei deur die Unie vir Internasionale Kankerbeheer (Union for International Cancer Control (UICC)), se doel is om dringende aksie te mobiliseer om individue, regerings en die wêreldwye kankergemeenskap aan te moedig om die duidelike en onaanvaarbare gapings, leemtes en onkunde rakende die bewustheid van kanker wat in hoër en laer sosio-ekonomiese lande bestaan, te vul en te beëindig. #WorldCancerDay #IAmAndIWill

Om die viering van die 20ste bestaansjaar van Wêreld Kankerdag te herdenk, het die UICC versoek dat ‘n wêreldwye opname gedoen moet word on inligting in te win om aktuele data in te win aangaande die publiek se ervarings, standpunte, sienings en gedrag om sake rakende kanker te monitor. Hierdie opname is hanteer, uitgevoer en gereguleer deur Ipsos (‘n onafhanklike maatskappy wat marknavorsing doen). Die marknavorsing is in 20 lande (wat Suid-Afrika insluit) wêreldwyd gedoen en nagenoeg 15 000 volwassenes is betrek met die opname. Dit is die eerste openbare opname oor persepsies oor kanker wat in ‘n dekade aangepak is. Die resultate word vervat in ‘n verslag wat op 4 Februarie 2020 vrygestel word. Die titel van die verslag is ‘Internasionale Openbare Verslag oor Kanker 2020’. Dit sal inligting bevat oor wat mense vandag voel, dink en glo oor kanker. Dit sal ook ‘n aanduiding en bewys wees van die duidelike teenstrydige kennis, geloof, bewustheid en begrip van kanker en die risiko’s vir kanker wat bestaan by mense uit hoër en laer sosio-ekonomiese groepe en klasse. Dit sal ook ‘n aanduiding wees van wat mense van verskillende klasse en groepe doen om die risiko van kanker te verminder.

Die resultate toon aan dat daar oor die algemeen ‘n hoë vlak van bewustheid bestaan by bevolkings wêreldwyd. Die gebruik van tabak (63%), blootstelling aan skadelike UV sonstrale (54%) en blootstelling aan tweedehandse rook van mense wat om en naby jou rook (50%) word oor die algemeen beskou as die mees belangrikste faktore wat mense se risiko vir kanker kan verhoog. Die verslag dui ook daarop dat mense ‘n gebrek aan genoegsame oefening (28%), blootstelling aan sekere virusse en bakterieë (28%), om oorgewig te wees (29%) en die inname van alkohol (35%) beskou as die minste en kleinste faktore wat die risiko van kanker kan verhoog.

Elize Joubert, Hoof Uitvoerende Beampte van KANSA sê: “Die feit dat ‘n gebrek aan oefening en oorgewig duidelik nie erken word as faktore wat die risiko van kanker kan verhoog nie, is ‘n bron van groot kommer binne die Suid-Afrikaanse konteks en ons sal pogings moet verdubbel om seker te maak dat hierdie inligting alle sektore van die publiek bereik. Gedurende die laaste 15 jaar dui navorsing op hoë vlakke van fisiese onaktiwiteit wat oor ‘n leeftyd strek. ‘n Onlangse studie het bevind dat slegs 57% van kinders tussen die ouderdomme van 8-14 jaar matig aktief is terwyl 31% nie aan die aanbeveling van matige tot lewenskragtige oefening voldoen nie. Fisiese vlakke van aktiwiteit neem normaalweg af soos mense ouer word. Studies wys egter dat selfs adolessente, jong- en ouer volwassenes in Suid-Afrika nie genoegsame oefening kry nie. Wat nog meer kommerwekkend is, is dat fisiese onaktiwiteit geassosieer word met kolon- en borskanker. In Suid-Afrika is daar ‘n onrusbarende toename in die hoeveelheid oorgewig en obese mense, met meer as 29% van mans en 56% van vroue wat as oorgewig of obees geklassifiseer is. As jy oorgewig of obees is, verhoog dit die risiko van verskeie kankers, wat die volgende insluit: borskanker (in vroue na menopouse), endometrium (die voering van die baarmoeder), slukderm, pankreas, nierkanker en ander kankers. ” *

Die meningspeiling het ook aan die lig gebring dat ‘n oorweldigende 84% van die individue wat ondervra is, van mening is dat regerings aksies moet neem met betrekking tot kanker terwyl ‘n derde van die individue wat ondervra is, glo dat die belangrikste rol wat regerings moet inneem, is om die bekostigbaarheid van kankerdienste te verbeter en om dit te verlaag – ‘n maatreël wat veral beklemtoon is deur mense wat ondervra is in lande met lae- en middelklas inkomste.

Om ‘n groter bewustheid oor alles rakende kanker te bevorder en om gesondheidsgedrag te ondersteun en te motiveer sodat niemand agterweë gelaat word nie, doen KANSA en die UICC ‘n beroep op alle regerings om die bevordering van bewusmaking van kanker te ondersteun en om prioriteit daaraan te verleen. Dit kan gedoen word deur ‘n progressiewe beleid teenoor gesondheid, opvoeding oor gesondheid in te stel en om deurdagte besluite te neem aangaande goeie gesondheid. Dit kan ook gedoen word deur die bevordering van gesonde gedrag en leefwyse. Die fokus behoort te wees om mense van laer sosiale ekonomiese gemeenskappe te betrek. Verder behoort die publiek op datum gehou te word oor inligting rakende kankerrisiko’s en hoe hulle hul risiko vir kanker kan verlaag. Dit is baie belangrik dat die inligting wat aan die publiek gegee word, beskikbaar en verstaanbaar gemaak word en oorgedra word aan individue wat afkomstig is van laer sosio-ekonomiese kulture en agtergronde.

As deel van Wêreld Kankerdag se ‘Ek Is en Ek Wil’ veldtog word elke persoon gevra om ‘n verbintenis – groot of klein – te maak en dit is om ‘n poging aan te wend om hul risiko vir kanker te verlaag. KANSA en die UICC doen ‘n beroep op almal om die volgende te doen:

  • Gebruik Wêreld Kankerdag as ‘n geleentheid om hul begrip van die risikofaktore vir kanker beter te verstaan en om hul kennis hieroor met ander te deel – besoek www.cansa.org.za vir meer inligting en sien plakkate
  • Maak ‘n persoonlike verbintenis om risiko’s vir kanker te verlaag soos om op te hou rook, gesond te eet, gereeld te oefen en om sonskerm aan te wend
  • Trek voordeel uit dit wat die gesondheidstelsel aanbied. Dit sluit in om gereeld vir ‘n doktersondersoek te gaan, om siftingstoetse te laat doen en om ingeënt te word – besoek jou plaaslike KANSA SorgSentrum vir siftingstoetse
  • KANSA moedig een en almal aan om deel te neem aan sportaktiwiteite omdat oefening jou risiko vir kanker van 30 tot 40% kan verlaag. Neem deel aan KANSA sportbyeenkomste soos Gijima vir KANSA (‘n 5 km pretdraf) of sluit aan by ons KANSA ‘Active team’ en samel fondse in vir KANSA terwyl jy deelneem aan die sportsoort van jou keuse.  Sien ander gebeurtenisse…

* https://cansa.org.za/be-physically-active-maintain-a-healthy-weight/

Nota oor die Internasionale Openbare Meningspeiling oor Kanker Metodologie:

Die Internasionale Openbare Meningspeiling oor Kanker is die internasionale aanlynopname wat gedoen is van 25 Oktober tot 25 November in 2019. Dit is ‘n steekproef wat gedoen is op 15 427 volwassenes. Die meningspeiling is via die Ipsos aanlynpaneel gedoen: Australië, Brasilië, Bolivia, Kanada, China, Frankryk, Duitsland, Groot Brittanje, Indië, Japan, Mexiko, Kenia, die Filippyne, Saudi Arabië, Suid Afrika, Spanje, Swede, Turkye en die VSA. Meer gedetailleerde metodologie in beskikbaar in die verslag.

Vir meer inligting skakel asseblief vir Lucy Balona, Hoof: bemarking en Kommunikasie by KANSA, stuur ‘n epos aan lbalona@cansa.org.za Skakel 011 616 7662 of selnommer 082 459 5230.)

KANSA bied ‘n unieke geïntegreerde diens aan die publiek en mense geaffekteer deur kanker. As ‘n leidende rolspeler in kankernavorsing word die wetenskaplike bevindinge en kennis wat deur ons navorsing opgedoen word, gebruik vir ons gesondheidprogramme en om ons rol as waghond tot groter voordeel van die publiek te versterk. Ons gesondheidprogramme bestaan uit bewusmaking van gesondheid, siftingstoetse vir kanker en veldtogte oor gesondheidopvoeding, KANSA Sorgsentra wat ‘n wye verskeidenheid van sorg- en ondersteuningsdienste bied aan mense wat deur kanker geraak word, stoma en ander kliniese ondersteuning en organisatoriese bestuur, verhuring van mediese toerusting sowel as a tolvrye nommer wat geskakel kan word om inligting en ondersteuning te bekom. Ons bied ‘n gratis Tele Beradingsdiens in sewe tale aan. Ons verskaf ook pasiëntesorg en ondersteuning in die vorm van 8 KANSA Sorgtuistes in die hoof metropolitaanse areas vir weg-van-die-huis kankerpasiënte, sowel as KANSA-TLC verblyf aan en ondersteuning van ouers en voogde van kinders wat behandeling vir kanker ontvang.

Navrae KANSA

 0800 22 6622 Tolvry
 072 197 9305 Engels en Afrikaans
 071 867 3530 Xhosa, Zulu, Sotho en Siswati
 KANSA Versorgsentrums

 

Maak kontak met KANSA op sosiale media platforms:

Do you have a question?
Ask CANSA
Book a counselling session

CANSA Tele Counselling

 0800 22 6622 Toll Free
 072 197 9305 English and Afrikaans
 071 867 3530 Xhosa, Zulu, Sotho and Siswati

 

  Find Your Care Centre

About Us | Get in Touch

1931 - 2021. 90 Year Anniversary

Sign up to receive news and updates: