The responsibility rests with patients to contact CANSA for assistance. Read more...

Risiko’s vir Kanker in die Werksplek

English Press Release

6 Julie 2017 – Of jy in die formele of in die informele sektor werk en of jy jou werk binnenshuis of buite doen, werkgewers en werknemers wat in Suid-Afrika werksaam is, behoort bewus te wees van die bedreigings van kanker, risiko’s vir kanker en die verantwoordelikhede wat gepaard gaan en verband hou met hul beroepe en werksaamhede in die werksplek. Lees meer inligting in ons feiteblad…

Gedurende die maand van Julie loods KANSA ‘n nasionale bewusmakingsveldtog om potensiële gevare in die werksplek te identifiseer, inligting te verskaf oor beroepskarsinogene en oplossings voor te stel om hierdie karsinogene te beheer of te beperk om sodoende die risiko vir kanker in die werksplek te elimineer of te verminder.

Die Wêreld Gesondheidorganisasie (WGO) verklaar dat 19% van alle kankers toegeskryf kan word aan die omgewing wat die werksplek insluit en dit lei tot ‘n dodetal van nagenoeg 1.3 miljoen elke jaar.

Kanker wat verwant is aan ‘n beroep word onder andere opgedoen deur omgewingsbesoekeling, UV bestraling en binnenshuise radon. Volgens die WGO is longkanker, mesotelioom en blaaskanker die mees algemene soorte van beroepskanker. Sien Skyfievertoning…

Dit is wel so dat individue in Suid-Afrikaanse werksplekke beskerm word deur streng wetgewing, wat Die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, die Suid-Afrikaanse Wet oor Gevaarlike Stowwe sowel as die Asturias-verklaring, insluit. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Beroepsveiligheid doen alles moontlik om mense in te lig en te waarsku en om werkers van advies te bedien oor veilige en gesonde werksplekke en omgewings.

Laai PDF af…

eNuusbrief

“KANSA wil werknemers en werkgewers in die werksplek aanmoedig om veilige werkruimtes, omgewings en omstandighede vir alle werkers in die werksplek te implementeer en om seker te maak dat werkers se gesondheid die hoogs moontlike prioriteit geniet. Om die gesondheidgevare in die werksplek altyd in gedagte te hou, is die eerste stap om te verseker dat werkers in ‘n gesonde omgewing hulle werk kan doen,” sê Melissa Wallace, KANSA se Hoof van Navorsing.

Die WGO het 107 agense, mengsels en situasies waarin mense aan kanker blootgestel kan word aan karsinogene (kankergewende elemente) geklassifiseer en het bevestig dat een uit elke 10 sterfgevalle van longkanker nou verwant is aan risiko’s in die werksplek. Daarbenewens word 132 chemikalieë en verbindings betrek by beroepskankers.

Die mees algemene voorbeelde van hierdie chemikalieë en verbindings wat in Suid-Afrikaanse werksplekke en omgewings voorkom, sluit die volgende in:

  • Asfaltgasse (steenkool, teer): – werkers wat paaie teer
  • Benseen: mense wat met petrochemiese verbindings soos dieselgasse werk
  • Heksavalente chroom: mense wat met verbindings werk: elektroplatering, sweiswerk en chromaat verf.
  • Formaldehied: mense wat in sintetiese en chemiese nywerhede en in skoonheidsalonne werk.
  • Kooksoond uitstoot: werkers in die staalbedryf

“Ons glo sonskerms moet opgerig word vir ‘n sekere kategorie werkers wat blootgestel word aan ultravioletstraling. As dit nie deur die werkgewer gedoen word nie, kan die werkgewer aan sekere sanksies blootgestel word en stel hulle hul bloot aan die risiko om wettig aangekla te word. Dit is maklik om ‘n verskil te maak en om so jou werknemers in ‘n veilige werksplek te laat werk,” voeg Wallace by.

Gedurende Julie vanjaar sal KANSA saam met die Suid-Afrikaanse Beroepgesondheid-Verpleegpraktisyns “The South African Society of Occupational Health Nursing Practitioners (SASOHN)”, regoor die land in nege provinsies werksaam wees. Bewustheid sal geskep word oor kankerrisiko’s in die werksplek en die veldtog sal ook werknemers aanmoedig en bemagtig om om te sien na hul eie gesondheid, veral in die werksplek. OHNP se taak is om om te sien na die gesondheid van meer as 8 miljoen werkers in Suid-Afrika in alle industrieë.

KANSA bied ‘n unieke geïntegreerde diens aan die publiek en mense geaffekteer deur kanker. As ‘n leidende rolspeler in kankernavorsing word die wetenskaplike bevindinge en kennis wat deur ons navorsing opgedoen word, gebruik vir ons gesondheidprogramme en om ons rol as waghond tot groter voordeel van die publiek te versterk. Ons gesondheidprogramme bestaan uit bewusmaking van gesondheid, siftingstoetse vir kanker en veldtogte oor gesondheidopvoeding, KANSA Sorgsentra wat ‘n wye verskeidenheid van sorg- en ondersteuningsdienste bied aan mense wat deur kanker geraak word, stoma en ander kliniese ondersteuning en organisatoriese bestuur, verhuring van mediese toerusting sowel as a tolvrye nommer wat geskakel kan word om inligting en ondersteuning te bekom. Ons bied ‘n gratis Tele Beradingsdiens in sewe tale aan. Ons verskaf ook pasiëntesorg en ondersteuning in die vorm van 8 KANSA Sorgtuistes in die hoof metropolitaanse areas vir weg-van-die-huis kankerpasiënte, sowel as KANSA-TLC verblyf aan en ondersteuning van ouers en voogde van kinders wat behandeling vir kanker ontvang.

Navrae KANSA

 0800 22 6622 Tolvry
 072 197 9305 Engels en Afrikaans
 071 867 3530 Xhosa, Zulu, Sotho en Siswati
 KANSA Versorgsentrums

 

Maak kontak met KANSA op sosiale media platforms:

Do you have a question?
Ask CANSA
Book a counselling session

CANSA Tele Counselling

 0800 22 6622 Toll Free
 072 197 9305 English and Afrikaans
 071 867 3530 Xhosa, Zulu, Sotho and Siswati

 

  Find Your Care Centre

About Us | Get in Touch

Sign up to receive news and updates: