The responsibility rests with patients to contact CANSA for assistance. Read more...

Nuwe Ondersteuningskamer, Navorsing en Studie oor Tieners wat deur Kanker geraak word

English Media Release

13 Februarie 2020 – KANSA is opgewonde om een van die min kamers wat spesiaal beskikbaar gemaak is vir tieners wat met kanker gediagnoseer is, in gebruik te neem. Die kamer in Saal 3 by die Tygerberg Hospitaal vorm deel van KANSA se TLC (Tough Living with Cancer) se ondersteuningsdiens aan kinders, tieners en gesinne wat deur kanker geraak word. Die kamer word in gebruik geneem op 14 Februarie 2020 net voor die viering van Internasionale Kankerdag op 15 Februarie.

Cara Noble, KANSA se vorige Nasionale Verhoudingsbestuurder: Dienslewering, sê: “Ons is verheug en dankbaar om die kamer beskikbaar te stel en te gebruik vir tieners wat met kanker gediagnoseer is en behandeling ontvang. Die kamer is groot genoeg vir twee tieners wat vergesel word van ‘n ouer of ‘n versorger vir elke pasiënt. As kankerpasiënte in Saal G3 ouer word as 14 jaar, word hulle verskuif na die X-Blok vir volwasse kankerpasiënte. Die nood het ontstaan om ‘n kamer beskikbaar te stel om ondersteuning te bied aan tieners met kanker voordat hulle oorgeplaas word na die volwasse saal vir kankerpasiënte. Hierdie kamer is vir tieners wat te oud is vir Saal G3 en wat by verre die jongste kankerpasiënte in die X-Blok is. ”

Die Operasionele Bestuurder van Saal G3 by Tygerberg Hospitaal, Suster Eleanor De Beer, voeg by: “Hierdie kamer is ‘n broodnodige diens wat ons aan ons baie tienderjarige pasiënte kan bied. Ons is dankbaar en opgewonde dat ons nou in staat is om oor ‘n warm, vriendelike en intieme kamer te beskik waar ons jong tienderjarige pasiënte kan huisves terwyl hulle behandeling vir kanker ontvang. Die kamer bied ook ‘n hawe aan ouers wat hul tienerkinders bystaan op die moeilike pad wat die pasiënt moet loop tydens hul kankerbehandeling. Hierdie kinders het hul ouers nodig en dit is nie moontlik om ouers te huisves in die saal vir volwasse kankerpasiënte nie.”

Professor Mariana Kruger (Hoof van Pediatriese Onkologie by Tygerberg Hospitaal) en Dr Fatima Bassa (Afdelingshoof van Kliniese Hematologie by X-Blok) het die weg gebaan vir CANSA TLC om hierdie dienslewering aan jong kankerpasiënte te bied.

CANSA TLC is sedert Junie 2016 werksaam in Saal G3 by die Tygerberg Hospitaal as die huidige en mees geskikte diensverskaffer. KANSA bied ‘n ondersteuningsprogram asook kuns- en handwerkbedrywighede aan vir pasiënte in samewerking met Sisanda Foundation. KANSA het verder gegaan om maandelikse kospakkies aan behoeftige gesinne beskikbaar te stel en om uitreikaktiwiteite en uitstappies vir kinders met kanker te reël. Die gesinslede soos ouers, broers en susters van die kankerpasiënte word ook genooi om aan die aktiwiteite deel te neem.

KANSA se afdeling vir navorsing is tans besig met ‘n studie oor adolessente in Suid-Afrika (tieners tussen 10 en 19 jaar) wat met kanker gediagnoseer is en behandeling ontvang. Hierdie studie skenk aandag aan tieners met kanker se gesondheidsdienste, psigososiale behoeftes en inligting rakende tienerkanker. Kliniese kenners van pediatriese eenhede regoor die land asook dokters en onkologie eenhede wat ouer adolessente vir kanker behandel, sal deelneem aan die studie. Dit behels ‘n kwantitatiewe opname oor psigososiale uitkomstes oor gesondheid, gesondheidsdienste en behoeftes rakende tienerkanker. Verder sluit dit ‘n kwalitatiewe komponent in wat fokus op groepbesprekings met adolessente met behulp van visuele of kreatiewe metodologie.

Dr Melissa Wallace, Hoof van KANSA Navorsing, sê: “In Suid-Afrika wissel die institusionele beleid rakende die behandeling van kinderkanker in pediatriese onkologie eenhede. In sommige eenhede word kinders tot en met die ouderdom van 12 jaar in pediatriese eenhede versorg. Ander onkologie eenhede behandel kinders tot 15 of 18 jaar voordat pasiënte verskuif word na volwasse eenhede. Daar word dus nie voorsiening gemaak vir die spesifieke behandeling en versorging van adolessente kankerpasiënte nie. KANSA erken dat adolessensie ‘n spesifieke en eiesoortige ontwikkelingsfase verteenwoordig wat gekenmerk word deur komplekse fisiese, kognitiewe, sielkundige en sosiale ervarings en uitdagings. As gevolg daarvan verskil die behoefte van die tiener wat met kanker gediagnoseer is aansienlik van die behoeftes van kankerpasiënte gedurende ander lewensfases. ”

“Dit is uiters belangrik om ‘n studie te maak van die behoeftes van adolessente wat met kanker leef en om navorsing te doen oor hoe tieners kanker hanteer en om hulle by te staan op hulle kankerreis. Na verwagting sal die uitkoms van die studie help om ‘n bewysbasis te verskaf wat die werk van ondersteuningorganisasies (NGO’s) sal ondersteun en inlig om sodoende kliniese ondersteuningsdienste te verbeter. Die studie sal ook help om riglyne te skep wat voorspraak sal ondersteun wat programme en beleidsveranderinge kan formuleer en bepaal en om dienste te lewer wat in spesifieke behoeftes voorsien. Ons beplan om hierdie inligting te gebruik om die ontwikkeling van intervensie te rugsteun om sodoende die ondersteuningsbehoeftes van die adolessent deur CANSA (TLC) aan te spreek. Dit kan lei tot beter dienslewering deur ons personeel (en ander) in onkologie eenhede en gemeenskapsprojekte waar behandeling teen kanker aangebied word, ” voeg Wallace by.

Vir meer inligting skakel asseblief vir Lucy Balona, Hoof: bemarking en Kommunikasie by KANSA, stuur ‘n epos aan lbalona@cansa.org.za. Skakel 011 616 7662 of selnommer 082 459 5230.)

KANSA bied ‘n unieke geïntegreerde diens aan die publiek en mense geaffekteer deur kanker. As ‘n leidende rolspeler in kankernavorsing word die wetenskaplike bevindinge en kennis wat deur ons navorsing opgedoen word, gebruik vir ons gesondheidprogramme en om ons rol as waghond tot groter voordeel van die publiek te versterk. Ons gesondheidprogramme bestaan uit bewusmaking van gesondheid, siftingstoetse vir kanker en veldtogte oor gesondheidopvoeding, KANSA Sorgsentra wat ‘n wye verskeidenheid van sorg- en ondersteuningsdienste bied aan mense wat deur kanker geraak word, stoma en ander kliniese ondersteuning en organisatoriese bestuur, verhuring van mediese toerusting sowel as a tolvrye nommer wat geskakel kan word om inligting en ondersteuning te bekom. Ons bied ‘n gratis Tele Beradingsdiens in sewe tale aan. Ons verskaf ook pasiëntesorg en ondersteuning in die vorm van 8 KANSA Sorgtuistes in die hoof metropolitaanse areas vir weg-van-die-huis kankerpasiënte, sowel as KANSA-TLC verblyf aan en ondersteuning van ouers en voogde van kinders wat behandeling vir kanker ontvang.

Navrae KANSA

 0800 22 6622 Tolvry
 072 197 9305 Engels en Afrikaans (slegs teks)
 071 867 3530 Xhosa, Zulu, Sotho en Siswati (slegs teks)
 KANSA Versorgsentrums

 

Maak kontak met KANSA op sosiale media platforms:

Do you have a question?
Ask CANSA
Book a counselling session

CANSA Tele Counselling

 0800 22 6622 Toll Free
 072 197 9305 English and Afrikaans (text only)
 071 867 3530 Xhosa, Zulu, Sotho and Siswati (text only)

 

  Find Your Care Centre

About Us | Get in Touch

1931 - 2021. 90 Year Anniversary

Sign up to receive news and updates: