The responsibility rests with patients to contact CANSA for assistance. Read more...

Neem Aksie: Maak die Sorg-gaping toe op Wêreld Kankerdag

English Media Release

Die Kanker Vereniging van Suid-Afrika (KANSA) plaas Wêreld Kankerdag onder die kollig, gelei deur die Unie vir Internasionale Kankerbeheer (UICC), om dringend aksie te neem om kankerrisiko bewusmaking, behandeling en sorgdienste vir alle individue te verbeter, ongeag van wie hulle is en waar hulle woon.

#CloseTheCareGap #WorldCancerDay #LowerCancerRisk #CANSACares

Die ‘Close the Care Gap’-veldtog wys die noemenswaardige ongelykhede uit wat regoor die wêreld voortduur in terme van beskikbaarheid van en toegang tot noodsaaklike kankerdienste. Om die derde jaar van hierdie veldtog aan te dui, het UICC die Wêreld Kankerdag 2024 Billikheidsverslag (World Cancer Day 2024 Equity Report)  vrygestel. Die verslag bied plaaslike perspektiewe op en ondervindings oor ongelykhede in kankersorg in gebiede regoor die wêreld insluitend Suid-Afrika, asook kundige aanbevelings oor hoe om dit aan te pak.

Die realiteit van kanker in Suid-Afrika

Elize Joubert, KANSA se hoof uitvoerende beampte, sê, “Suid-Afrika se publieke gesondheidsorgstelsel voldoen nie tans aan kankerpasiënte se reg tot gesondheid nie. Dit kan meestal toegeskryf word aan probleme met beleidskepping en implementering, die strukturering van publieke gesondheidsorg en onvoldoende allokasie van hulpbronne vir kankerbeheer. Die realiteit is dat meer as 80% van kankerpasiënte in Suid-Afrika wat op die publieke stelsel staatmaak, lae of geen toegang tot siftingstoetse, sorg en medisyne ervaar, terwyl hulle ook lank wag vir behandeling. Sommige pasiënte van landelike gebiede reis lang afstande en daag by fasiliteite op met ’n tekort aan tegnies-gekwalifiseerde onkologie-personeel wat effektiewe behandeling kan gee.”

Voorstelle en aksie benodig

In die verslag gee UICC nege algemene voorstelle aan regerings oor hoe om die gaping in terme van kankersorg te oorbrug. Veral relevant tot Suid-Afrika, is ’n algehele geïntegreerde benadering tot kankerbeheer.

“Daar is geen duidelikheid oor hoe kankerdienste oor alle vlakke van die sorgstruktuur befonds gaan word nie. Daarom is onmiddellike aksie nodig om meganismes en platforms vir multi-belanghebber/sektorale betrokkenheid en samewerking op te rig,” voeg Joubert by.

KANSA ondersteun die UICC se voorstelle, met die fokus op die behoefte om ’n effektiewe nasionale kankerstrategie te implementeer, gegrond op ’n bewysgebaseerde assessering van die landwye kankerprobleem. Dit moet finansiële laste en struikelblokke wat onderbediende populasies in die gesig staar, aanspreek. Verder, om omvattende kankerdienste in nasionale gesondheidsvoordeelbondels te inkorporeer om universele gesondheidsdekking te bereik. 

Teken, stuur en deel

Om die finale jaar van die ‘Close the Care Gap’-veldtog aan te dui, sluit KANSA by UICC aan om ’n roep tot aksie te weerklink, wat die gedagtes en voorstelle wat in die Wêreld Kankerdag Billikheidsverslag uitgespreek word.

Lorraine Govender, KANSA se Nasionale Bestuurder, Gesondheidsprogramme, verduidelik, “Tesame met UICC doen ons nou ’n beroep op almal om ’n globale roep tot aksie te teken, en sodoende ons Ministerie van Gesondheid in te lig van die behoefte om die gaping te oorbrug wanneer dit by sorg kom, asook die voorgestelde aksies wat hiermee kan help. Dit sluit in die implementering van roetine siftingstoets-programme vir algemene kankers, die integreer hiervan in bestaande gesondheidsorg-programme, en die gebruik van telemedisyne-dienste en mobiele eenhede om verafgeleë inwoners te bereik. Indien ’n kanker vroeër opgespoor word, kan dit suksesvol behandel word. Dit kos ook die gesondheidstelsel minder geld. KANSA bied siftingstoets klinieke verniet aan, sien meer inligting op ons webtuiste.”

KANSA moedig ook almal aan om aan die Wêreld Kankerdag 5k-uitdaging deel te neem (kontak jou naaste KANSA Sorgsentrum of die KANSA weblad vir besonderhede). Bring ’n vriend(in) en neem deel aan ’n 5km-aktiwiteit vir KANSA om die aandag op Wêreld Kankerdag te vestig. Dis eenvoudig; kies ’n lengte van 5km en stap, maak ’n wandeltog, hardloop, swem of dans. Neem dit op jou gunsteling fiksheid-slimtoestel op, plaas dit op sosiale media en nomineer nog vyf mense om die uitdaging te aanvaar en mense aan die praat te kry. Help verder deur R50 aan KANSA se gesondheidsopvoeding-inisiatiewe en sorg- en ondersteuningsprogramme te skenk.

Foto’s van geleenthede wat plaasgevind het

Hoe KANSA help om die gaping in terme van sorg te oorbrug

KANSA se agt Sorgtuistes in sewe provinsies verskaf huis-vanaf-die- huis akkommodasie, voedsame etes vir kankerpasiënte en vervoer na en vanaf kankerbehandelingsentrums. KANSA Tough Living with Cancer (TLC) bied emosionele ondersteuning en leiding aan kinders, tieners en families deur kanker geaffekteer. KANSA TLC-oorde bied verblyf vir ouers/voogde wie se kinders kankerbehandeling in Pretoria, Durban, Polokwane en by die TLC Tygerberg Tienerondersteuningskamers op die Tygerberg-hospitaalgronde ontvang.

Govender sê, “Verder verleen ons hulp met ons KANSA Inligting- en Ondersteuningsdienste by openbare hospitale. Dit word deur personeel en opgeleide vrywilligers bestuur en gee inligting aan pasiënte asook verwysings na ondersteuningsgroepe, Teleberading, kliniese berading en ander dienste. Teleberading is gratis in sewe tale beskikbaar vir kankerpasiënte, versorgers en families of ouers / voogde van kinders wat met kanker lewe.”

“Gaan vir gereelde mediese ondersoeke en doen selfondersoeke. Verhoog sodoende die kanse om kanker vroeg op te spoor wanneer behandeling meer suksesvol kan wees. KANSA bied ’n verskeidenheid siftingstoetse by ons KANSA sorgsentrums aan, asook opskiet-eenhede en werksplek-gesondheidsprogramme. Dit sluit in opvoeding rondom die herkenning van kankersimptome en hoe om persoonlike risiko te verlaag,” sluit Govender af.

(Vir meer inligting, kontak asseblief vir Lucy Balona, Hoof: Bemarking en Kommunikasie, by KANSA per e-pos lbalona@cansa.org.za. Skakel 011 616 7662 of op haar selfoon 082 459 5230.)

KANSA bied ‘n unieke geïntegreerde diens aan die publiek en mense geaffekteer deur kanker. As ‘n leidende rolspeler in kankernavorsing word die wetenskaplike bevindinge en kennis wat deur ons navorsing opgedoen word, gebruik vir ons gesondheidprogramme en om ons rol as waghond tot groter voordeel van die publiek te versterk. Ons gesondheidprogramme bestaan uit bewusmaking van gesondheid, siftingstoetse vir kanker en veldtogte oor gesondheidopvoeding, KANSA Sorgsentra wat ‘n wye verskeidenheid van sorg- en ondersteuningsdienste bied aan mense wat deur kanker geraak word, stoma en ander kliniese ondersteuning en organisatoriese bestuur, verhuring van mediese toerusting sowel as a tolvrye nommer wat geskakel kan word om inligting en ondersteuning te bekom. Ons bied ‘n gratis Tele Beradingsdiens in sewe tale aan. Ons verskaf ook pasiëntesorg en ondersteuning in die vorm van 8 KANSA Sorgtuistes in die hoof metropolitaanse areas vir weg-van-die-huis kankerpasiënte, sowel as KANSA-TLC verblyf aan en ondersteuning van ouers en voogde van kinders wat behandeling vir kanker ontvang.

Navrae KANSA

 0800 22 6622 Tolvry
 072 197 9305 Engels en Afrikaans (slegs teks)
 071 867 3530 isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana and Sepe (slegs teks)
 KANSA Versorgsentrums

 

Maak kontak met KANSA op sosiale media platforms:

Do you have a question?
Ask CANSA
Book a counselling session

CANSA Tele Counselling

 0800 22 6622 Toll Free
 072 197 9305 English and Afrikaans (text only)
 071 867 3530 isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana and Sepedi (text only)

 

  Find Your Care Centre

About Us | Get in Touch

1931 - 2021. 90 Year Anniversary

Sign up to receive news and updates: