The responsibility rests with patients to contact CANSA for assistance. Read more...

Mandeladag – KANSA Bring Verligting aan Kankerpasiënte

English Media Release

12 Julie 2021 – Ter ondersteuning van Internasionale Nelson Mandeladag (18 Julie) en in lyn met sy tema van ‘Een Hand Kan ’n Ander Voed’, beoog KANSA om kankerpasiënte te help deur aan hul basiese behoeftes deur middel van kos- en sorgpakkies te voorsien.

Gerda Strauss, KANSA se Hoof van Dienslewering sê, “KANSA het oor die afgelope 90 jaar ondersteuningsdienste aan kankerpasiënte op alle lewensvlakke en van regoor die land gelewer. Baie van ons kankerpasiënte kom van lae-inkomste-huishoudings, en met die addisionele finansiële las van ’n kankerdiagnose, sukkel hulle om die somme te laat klop. COVID-19 dra ook tot hierdie finansiële swaarkry by. KANSA probeer om die las vir pasiënte wat in ons KANSA Sorgtuistes of KANSA TLC-tuistes woon ligter te maak, deur basiese kos- en sorgpakkies te verskaf, bo en behalwe die dienste wat gelewer word. Dienste sluit in verblyf tydens behandeling, etes en vervoer tot by behandeling. Hierdie Internasionale Mandeladag vra ons almal om hulle plaaslike KANSA Sorgsentrum te kontak en om by te dra tot die kos- en sorgpakkies, sodat ons meer families wat deur kanker geraak word kan help.”

Items vir donasie kan by KANSA Sorgsentrums afgelaai word en ons het streng veiligheidsmaatreëls in plek om te sorg dat pakkies en items ontsmet word, maskers gedra en fisiese distansiëring gehandhaaf word. Pakkies kan afgelewer word of kontak ’n KANSA Sorgsentrum om vir afhaling te reël.

“Aangesien inperkingsvlakke beweging kan beperk en mense dalk nie gemaklik voel om by ’n Sentrum af te lewer nie, verwelkom ons ook enige finansiële bydraes tot kos- en sorgpakkies. Wat as elkeen R90 skenk om KANSA se 90ste herdenking te vier en ook hul familie, vriende en kollegas aanmoedig om dieselfde te doen?”, vra Strauss.

Donasies kan aanlyn gemaak word of besoek https://cansa.org.za/personal-donation-options/ om ander maniere van gee te vind. Individuele benodighede m.b.t Sorgtuistes en TLC-tuistes is hier beskikbaar:  Sorgtuistes | TLC-tuistes.

Strauss sluit af, “Mandeladag is ’n geleentheid vir Suid-Afrikaners om hulle toe te wy om ander te help, en elkeen het iets om by te dra. As KANSA, is ’n ander manier om betrokke te raak deur vrywillig tyd en dienste aan te bied en sodoende die wêreld ’n beter plek te maak vir kinders, vroue en mans wat deur kanker geaffekteer word.”

Enigieen wat by KANSA as ’n vrywilliger wil aansluit kan hier klik of hulle plaaslike KANSA Sorgsentrum kontak.

KANSA se dienste aan kankerpasiënte sluit in stoma-klinieke wat ondersteuning aanbied in terme van produkte, emosionele bystand en advies asook ’n gratis Tele-Stoma ondersteuningsdiens; ons gratis KANSA Teleberadingsdiens – kankerspesifieke berading wat in sewe tale aangebied word (Afrikaans, Engels, isiXhosa, isiZulu, siSwati, seSotho en Setswana); inligting en materiale vir kankerpasiënte en diegene met nie-oordraagbare siektes om hulself teen COVID-19 te beskerm; en aanlyn ondersteuningsgroepe en hulpbronne vir pasiënte, versorgers en geliefdes.

Nota: Dit is die verantwoordelikheid van pasiente om KANSA vir bystand te vra. Lees meer…

(Vir media inligting, kontak asseblief vir Lucy Balona, Hoof: Bemarking en Kommunikasie by KANSA per e-pos lbalona@cansa.org.za. Skakel 011 616 7662 of op haar selfoon 082 459 5230.)

KANSA bied ‘n unieke geïntegreerde diens aan die publiek en mense geaffekteer deur kanker. As ‘n leidende rolspeler in kankernavorsing word die wetenskaplike bevindinge en kennis wat deur ons navorsing opgedoen word, gebruik vir ons gesondheidprogramme en om ons rol as waghond tot groter voordeel van die publiek te versterk. Ons gesondheidprogramme bestaan uit bewusmaking van gesondheid, siftingstoetse vir kanker en veldtogte oor gesondheidopvoeding, KANSA Sorgsentra wat ‘n wye verskeidenheid van sorg- en ondersteuningsdienste bied aan mense wat deur kanker geraak word, stoma en ander kliniese ondersteuning en organisatoriese bestuur, verhuring van mediese toerusting sowel as a tolvrye nommer wat geskakel kan word om inligting en ondersteuning te bekom. Ons bied ‘n gratis Tele Beradingsdiens in sewe tale aan. Ons verskaf ook pasiëntesorg en ondersteuning in die vorm van 8 KANSA Sorgtuistes in die hoof metropolitaanse areas vir weg-van-die-huis kankerpasiënte, sowel as KANSA-TLC verblyf aan en ondersteuning van ouers en voogde van kinders wat behandeling vir kanker ontvang.

Navrae KANSA

 0800 22 6622 Tolvry
 072 197 9305 Engels en Afrikaans (slegs teks)
 071 867 3530 isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana and Sepe (slegs teks)
 KANSA Versorgsentrums

 

Maak kontak met KANSA op sosiale media platforms:

Do you have a question?
Ask CANSA
Book a counselling session

CANSA Tele Counselling

 0800 22 6622 Toll Free
 072 197 9305 English and Afrikaans (text only)
 071 867 3530 isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana and Sepedi (text only)

 

  Find Your Care Centre

About Us | Get in Touch

1931 - 2021. 90 Year Anniversary

Sign up to receive news and updates: