The responsibility rests with patients to contact CANSA for assistance. Read more...

Maandelikse Moesie & Merkie Self-Ondersoek

English Version…

  • Soek altyd mediese raad indien jy bekommerd is t.o.v. ‘n merkie of moesie op jou vel.
  • Vra ‘n familielid of vriend om jou te help om jou rug en kop te besigtig. Doen dit maandeliks.

Indien jy hierdie A B C D E Waarskuwingstekens waarneem, kontak onmiddellik jou dokter of dermatoloog:

ABCDE Afrikaans

Do you have a question?
Ask CANSA
Book a counselling session

CANSA Tele Counselling

 0800 22 6622 Toll Free
 072 197 9305 English and Afrikaans (text only)
 071 867 3530 isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana and Sepedi (text only)

 

  Find Your Care Centre

About Us | Get in Touch

1931 - 2021. 90 Year Anniversary

Sign up to receive news and updates: