The responsibility rests with patients to contact CANSA for assistance. Read more...

Ken die Tekens van Tienerkanker

English Media Release

KANSA streef daarna om gedurende September (die maand vir Internasionale Kinderkanker Bewusmaking) die fokus te laat val en bewustheid te verskerp van die simptome van kankers wat tieners teiken. Dit is veral belangrik omdat daar, soos by die meeste ander kankers by kinders en tieners, geen algemene en bekende risikofaktore bepaal kan word nie. As gevolg daarvan moet bewusmaking oor die algemene tekens en simptome verskerp word, wat kan lei tot die vroeë diagnose van kanker by tieners. Sien Infografieke #ChildhoodCancerAwareness #EarlyDetection

Na raming bereik twee derdes van kinders met kanker nooit ‘n spesialis sentrum vir behandeling nie en die meerderheid van hulle wat wel kankersentrums bereik, is ongelukkig alreeds in ‘n gevorderde fase van die siekte. Die simptome van kankers wat jongmense raak is soortgelyk aan die algemene simptome van baie ander siektes. Dit veroorsaak dat tieners met kanker dikwels verkeerdelik gediagnoseer word. Daarom moet daar ‘n vasberade poging deur die regering wees om ouers, mediese- en kliniese kliniekpersoneel te onderrig en op te lei om bewustheid te skep rondom die simptome van tienerkanker. Die waarskuwingstekens van kanker in tieners kan verkeerdelik toegeskryf word aan groeipyne wat verband hou met hierdie ontwikkelingstadium of met normale sportbeserings wat hul mag opdoen omdat hulle meer aktief is.

Ouers en voogde van tieners moet waaksaam wees oor simptome wat nie opklaar nie, voortduur of herhaaldelik voorkom want as dit aan die lig kom, behoort mediese bystand sonder versuim verkry te word. Die ‘St Siluan’ waarskuwingstekens kan verkry word op KANSA se webwerf, sowel as ‘n lys van vrae om jou gesondheidpraktisyn te vra as jou tiener met kanker gediagnoseer is.

PDF

Die oorsaak van die meeste kankers wat tieners raak, is nie bekend nie. Huidige internasionale data dui daarop dat 10% van tieners wat met kanker gediagnoseer word, ‘n genetiese geneigdheid daartoe kan hê en dat tieners met MIV ‘n groter risiko het vir skere soorte kankers soos Kaposi sarkoom en nie-Hodgkins limfoom. Die mees algemene kankers wat tieners raak is nie-Hodgkins en Hodgkins limfoom, been- en sagte weefsel kankers (sarkome), Kaposi sarkoom en leukemie. Lees meer oor die simptome hier.

Die CANSA Tough Living with Cancer (TLC) ondersteuningprogramme vir kinders en tieners gebruik ‘n holistiese benadering om die emosionele en maatskaplike welstand van ouers (voogde), kinders of tieners en hul broers en susters te ondersteun. Hierdie benadering sluit onder andere in: inligting rakende kanker, ondersteuningsgroepe, bystand met prostesis, ‘ports/broviacs’ en mediese toerusting, die verskaffing van hospitaal/saal ondersteuningprogramme, kos en basiese noodsaaklikhede in pakkies vir families in nood asook verblyf vir ouers (voogde) naby behandelingsentrums by TLC Tuistes (Polokwane, Pretoria en Durban). Dit vorm alles deel van die diens wat KANSA TLC lewer aan tieners en hul ouers wat deur kanker geraak word. ‘n Suster of broer van die kind of die tiener wat met kanker gediagnoseer is, word dikwels die een wat verantwoordelik is vir versorging en ondersteuning. Hulle, die ouers en voogde wat ondersteuning nodig het, word aangemoedig om hul naaste KANSA SorgSentrum te kontak en om aan te sluit by die KANSA TLC se Kanker en Ondersteuningsgroep op Facebook, waar hul in verbinding kan tree met ander wat hulle in dieselfde posisie bevind. #CANSATLC

KANSA bied ‘n unieke geïntegreerde diens aan die publiek en mense geaffekteer deur kanker. As ‘n leidende rolspeler in kankernavorsing word die wetenskaplike bevindinge en kennis wat deur ons navorsing opgedoen word, gebruik vir ons gesondheidprogramme en om ons rol as waghond tot groter voordeel van die publiek te versterk. Ons gesondheidprogramme bestaan uit bewusmaking van gesondheid, siftingstoetse vir kanker en veldtogte oor gesondheidopvoeding, KANSA Sorgsentra wat ‘n wye verskeidenheid van sorg- en ondersteuningsdienste bied aan mense wat deur kanker geraak word, stoma en ander kliniese ondersteuning en organisatoriese bestuur, verhuring van mediese toerusting sowel as a tolvrye nommer wat geskakel kan word om inligting en ondersteuning te bekom. Ons bied ‘n gratis Tele Beradingsdiens in sewe tale aan. Ons verskaf ook pasiëntesorg en ondersteuning in die vorm van 8 KANSA Sorgtuistes in die hoof metropolitaanse areas vir weg-van-die-huis kankerpasiënte, sowel as KANSA-TLC verblyf aan en ondersteuning van ouers en voogde van kinders wat behandeling vir kanker ontvang.

Navrae KANSA

 0800 22 6622 Tolvry
 072 197 9305 Engels en Afrikaans (slegs teks)
 071 867 3530 isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana and Sepe (slegs teks)
 KANSA Versorgsentrums

 

Maak kontak met KANSA op sosiale media platforms:

Do you have a question?
Ask CANSA
Book a counselling session

CANSA Tele Counselling

 0800 22 6622 Toll Free
 072 197 9305 English and Afrikaans (text only)
 071 867 3530 isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana and Sepedi (text only)

 

  Find Your Care Centre

About Us | Get in Touch

1931 - 2021. 90 Year Anniversary

Sign up to receive news and updates: