The responsibility rests with patients to contact CANSA for assistance. Read more...

Ken die Feite oor Kanker Mites

English Press Release

28 Januarie 2013: Maandag 4 Februarie 2013,  is Wêreld Kankerdag en KANSA het ‘n lys van algemene mites en korrekte feite saamgesel om skadelike mites en wanopvattings oor kanker te weerspreek. Wêreld-Kankerdag vind elke jaar plaas en is ‘n eenvormige inisiatief waaronder die hele wêreld verenig in die stryd teen die globale kanker-epidemie wat meer mense se lewens eis as TB, VIGS en Malaria gekombineerd.  Dit bied ook aan KANSA die geleentheid om bewustheid te verhoog en om algemene kennis rondom kanker te bevorder en om so wanopvattings en misleidende inligting oor die siekte te weerspreek.

Omdat meer as 30% van kankers voorkom kan word, is dit belangrik om mense bewus te maak van die risiko faktore van kanker en om inligting te verskaf oor hoe hierdie risiko’s verminder of uitgeskakel kan word. “Talle Suid-Afrikaners het vooropgestelde idees van wat kanker is en wie deur kanker geraak word en ons wil dit verander. Dit is baie belangrik vir die publiek om die waarheid aangaande die siekte te weet,” sê Sue Janse van Rensburg, Hoof Uitvoerende Beampte van KANSA en self ook ‘n kankeroorwinnaar vir amper 30 jaar.

Dit is vrees en onkunde wat veroorsaak dat kanker ‘n groter probleem word as wat dit behoort te wees. “Een van die grootste mites wat ons in die gesig staar, is dat kanker ‘n doodsvonnis is. Ek wil jou verseker dat dit nie waar is nie,” sê Janse van Rensburg. “Die waarheid wat die mite weerspreek dat kanker ‘n doodsvonnis is, is dat baie kankers wat eers as ‘n doodsvonnis beskou was, nou behandel kan word en meer effektief bestuur kan word om ‘n langer lewe en selfs genesing teweeg te bring. Kanker kan voorkom word en meer effektief behandel word indien dit vroeg gediagnoseer word. Maak seker jy maak ingeligte besluite en gaan vir gereelde siftingstoetse.” Lees meer…

Janse van Rensburg sê verder: “Daar bestaan baie ander mites. Ons is bewus daarvan dat mense wat ‘n kanker-diagnose in die gesig staar asook hul geliefdes dikwels desperaat is vir genesing vir die siekte. Ongelukkig is daar baie mites wat die rondte doen oor moontlike genesings en behandelinge wat nie wetenskaplik gegrond is nie.  Dit gee aan kankerpasiënte en hul geliefdes vals hoop.”

Omtrent KANSA:

Lees meer…

Navrae KANSA:

Klik hier vir kontakbesonderhede…

2 Comments

Leave a Comment

PLEASE NOTE:
Comment moderation is enabled and may delay your comment from showing. There is no need to resubmit your comment.
Comments will be made public, should they be approved.

Do you have a question?
Ask CANSA
Book a counselling session

CANSA Tele Counselling

 0800 22 6622 Toll Free
 072 197 9305 English and Afrikaans
 071 867 3530 Xhosa, Zulu, Sotho and Siswati

 

  Find Your Care Centre

About Us | Get in Touch

1931 - 2021. 90 Year Anniversary

Sign up to receive news and updates: