The responsibility rests with patients to contact CANSA for assistance. Read more...

KANSA stel Mobiele Kliniek in Bethlehem bekend

Op Dinsdag, 3 Augustus, het KANSA se Bethlehem kantoor ‘n bekenstellingsgeleentheid gehad van hul KANSA Mobliele Kliniek.

Die Mobiele Kliniek stel die KANSA personeel in staat om gratis Papsmere en borsondersoeke op plattelandse vroue uit te voer.

Die Mobiele Kliniek is ook belangrik in die verspreiding van inligting en vir die opvoeding van plattelandse gemeenskappe.

Foto regs: Agter – Sr Aletta Zulu, Lerato Sekhosana (KANSA HPC), Linda Kruger (KANSA HPC) en van die dames wat die bekendstellingsfunksie bygewoon het.

Do you have a question?
Ask CANSA
Book a counselling session

CANSA Tele Counselling

 0800 22 6622 Toll Free
 072 197 9305 English and Afrikaans (text only)
 071 867 3530 isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana and Sepedi (text only)

 

  Find Your Care Centre

About Us | Get in Touch

1931 - 2021. 90 Year Anniversary

Sign up to receive news and updates: