The responsibility rests with patients to contact CANSA for assistance. Read more...

KANSA Skep Waarde in die Werksplek 

English Media Release

26 Junie 2024 – Werksverpligtinge kan dit vir werknemers moeilik maak om mediese ondersoeke te skeduleer en om vas te stel watter stappe hulle kan neem om hul gesondheid te verbeter. Die Kankervereniging van Suid-Afrika (KANSA) het ’n omvattende welstandsprogram vir werknemers ontwikkel wat gesondheid, kankersiftingstoetse en advies oor hoe om jou gesondheid ’n hupstoot te gee, na die werksplek bring. 

#CANSAScreening #LowerCancerRisk #CANSAEmployeeWellness #CorporateWellnessWeek  

Die kollig word jaarliks tydens die eerste week van Julie op korporatiewe welstand geplaas. Korporatiewe Welstandsweek skep bewusmaking oor die voordele van ’n gesonde werksomgewing en hoe werknemers hulle gesondheid deur positiewe leefstylveranderinge en gereelde mediese ondersoeke kan verbeter. KANSA het ’n veelsydige benadering om werknemers te help om hulle risiko te verlaag, nie net vir kanker nie, maar ook vir ander nie-oordraagbare siektes, soos diabetes en hartsiekte.  

“Ons weet hoe krities die geestelike- en fisiese gesondheid, asook die welstand van werknemers is, om volhoubare vlakke van werknemer-deelname en veerkrag in terme van veranderinge binne die organisasie te handhaaf, asook vir motivering en innovasie. Ons weet egter ook hoe waardevol tyd vir werknemers en maatskappye is. Daarom het ons ’n program ontwikkel wat sekere gesondheidsdienste tot by die werksplek bring,” sê Lorraine Govender, KANSA se Nasionale Bestuurder: Gesondheidsprogramme. “Deur hierdie diens, wat deur die werkgewer betaal word en nie die werknemer nie, help ons om die uitdagings wat baie werknemers ervaar te verlig, soos tyd af vir mediese ondersoeke asook ondersteuning en advies oor hoe om hulle gesondheid te verbeter.”  

Francinah Manyanedi

Francinah Manyanedi het in Mei ’n welstandsdag by ’n finansiële maatskappy se hoofkantoor in Rivonia bygewoon en is dankbaar dat sy die geleentheid gehad het om by KANSA ’n papsmeer te kry. “Suster Monica was vriendelik en maklik om mee te praat,” deel sy. “Die resultate wat ek ’n paar dae later ontvang het, het gewys dat abnormale selle opgespoor was. Suster Monica het gesê dat ek nie moet stres nie en binne drie maande nog ’n toets moet laat doen. Ek is dankbaar dat ek getoets kon word, want indien dit ernstig is, sal ek die kwessie so gou as moontlik moet vasvat.”  

’n Roetine-inspeksie deur KANSA se verpleegster Martheza verlede jaar tydens die Universiteit van die Wes-Kaap se welstandsdag, was die begin van een van die moeilikste tye in Leonore Schuller se lewe. “’n Knop wat tot ’n kankerdiagnose gelei het was opgespoor. Ek was vinnig na Groote Schuur-hospitaal se borskliniek verwys vir verdere evaluasie en behandeling. 

“Danksy KANSA en die sorg en medelye van verpleegster Martheza, was ek ondersteun en het ek gemoedsrus ervaar vanaf die eerste ondersoek. Verpleegster Martheza het nie net belangrike inligting oor my diagnose en behandeling gedeel nie, maar het my ook emosioneel ondersteun,” voeg Schuller by.  

Ailsle Roux

Toe haar werksplek in Junie ’n KANSA welstandsdag gehou het, het Ailsle Roux nie die kans deur haar vingers laat glip nie. “Ek het ongelukkig met ’n verwysingsbrief daar weg gestap. Dit sou die derde keer wees dat ek moontlik met kanker gediagnoseer word. Gelukkig het die opvolg-ondersoek hierdie keer gewys dat ek kankervry was. ’n Werksplek-ondersoek met KANSA is gratis, vriendelik en professioneel.”  

KANSA bied nie net Leefstyl Risikoberamings vir individuele werknemers aan nie, maar kan ook die verskeie profiele byeenbring om die maatskappy se algehele risikoprofiel te ontwikkel. Hierdie data kan help met opvoeding en met bewusmakingsveldtogte wat maatskappye kan hou om hulle werknemers te help om hul gesondheidsrisiko’s te verlaag. 

“Werkgewers wat die geleentheid vir gesondheids- en kankersiftingstoetse deur die welstandsprogram vir werknemers na die werksplek bring, maak seker dat werknemers hulle gesondheid prioritiseer,” sê Govender.   

Dit lei dan weer op sy beurt tot kostebesparing vir die werkgewer, omdat werknemers gesonder en meer produktief is. Dit beteken ook dat werkgewers volhoubare ontwikkelingsdoelwitte kan bereik.”   

Moolmans, ’n verskaffer in die mynbedryf, het vanjaar ’n welstandsveldtog in Gamsberg in die Noord-Kaap gehou. “KANSA het uit hulle pad uit gegaan om seker te maak dat al ons werknemers getoets word sonder om verlof te neem of die perseel te verlaat,” het hulle gesê. “KANSA het selfs op ’n openbare vakansiedag siftingstoetse gedoen sodat al ons werknemers getoets kon word.”  

Behalwe die kanker siftingstoetse wat KANSA aanbied, kan beide werkgewers en werknemers tydens korporatiewe welstandsdae of -geleenthede, ook voordeel trek uit KANSA se opvoedkundige praatjies en interaktiewe uitstallings rondom kankerverwante onderwerpe en wenke om kankerrisiko te verlaag. KANSA kan ook voorleggings of meer informele praatjies hou oor hoe om kankerrisiko te verlaag, oor ander kankerverwante onderwerpe, en die top vyf kankers wat mans en vrouens in Suid-Afrika affekteer. Daar sal ’n uitstalling met inligting oor kanker wees, met pamflette en modelle wat help om selfondersoek-tegnieke te demonstreer.  

“Die belangrikheid van gesondheidsrisiko-assesserings en siftingstoetse kan nie oorbeklemtoon word nie,” sê Govender. “Kanker is ’n groeiende prioriteit regoor die wêreld. In Suid-Afrika, ’n land met ’n bevolking van ongeveer 60 miljoen mense, word voorspel dat die kanker-insidensie gaan verdubbel, met ’n projeksie van 220,000 nuwe gevalle teen die jaar 2030. (2021 Percept-verslag).   

“Dit bied ’n belangrike geleentheid vir maatskappye,” sluit Govender af. “Deur saam met KANSA te werk om die gesondheidsrisiko’s van hulle werknemers te verlaag, help korporatiewe organisasies op hulle beurt om die algehele kankerrisiko in Suid-Afrika te verlaag.”  

Vir meer inligting, besoek https://cansa.org.za/cansa-employee-wellness-programme/  

(Vir meer inligting, kontak asseblief vir Lucy Balona, Hoof: Bemarking en Kommunikasie by KANSA per e-pos lbalona@cansa.org.za. Skakel 011 616 7662 of op haar selfoon 082 459 5230.)

KANSA bied ‘n unieke geïntegreerde diens aan die publiek en mense geaffekteer deur kanker. As ‘n leidende rolspeler in kankernavorsing word die wetenskaplike bevindinge en kennis wat deur ons navorsing opgedoen word, gebruik vir ons gesondheidprogramme en om ons rol as waghond tot groter voordeel van die publiek te versterk. Ons gesondheidprogramme bestaan uit bewusmaking van gesondheid, siftingstoetse vir kanker en veldtogte oor gesondheidopvoeding, KANSA Sorgsentra wat ‘n wye verskeidenheid van sorg- en ondersteuningsdienste bied aan mense wat deur kanker geraak word, stoma en ander kliniese ondersteuning en organisatoriese bestuur, verhuring van mediese toerusting sowel as a tolvrye nommer wat geskakel kan word om inligting en ondersteuning te bekom. Ons bied ‘n gratis Tele Beradingsdiens in sewe tale aan. Ons verskaf ook pasiëntesorg en ondersteuning in die vorm van 8 KANSA Sorgtuistes in die hoof metropolitaanse areas vir weg-van-die-huis kankerpasiënte, sowel as KANSA-TLC verblyf aan en ondersteuning van ouers en voogde van kinders wat behandeling vir kanker ontvang.

Navrae KANSA

 0800 22 6622 Tolvry
 072 197 9305 Engels en Afrikaans (slegs teks)
 071 867 3530 isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana and Sepe (slegs teks)
 KANSA Versorgsentrums

 

Maak kontak met KANSA op sosiale media platforms:

Do you have a question?
Ask CANSA
Book a counselling session

CANSA Tele Counselling

 0800 22 6622 Toll Free
 072 197 9305 English and Afrikaans (text only)
 071 867 3530 isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana and Sepedi (text only)

 

  Find Your Care Centre

About Us | Get in Touch

1931 - 2021. 90 Year Anniversary

Sign up to receive news and updates: