The responsibility rests with patients to contact CANSA for assistance. Read more...

KANSA is Verbind tot Bewusmaking en Ondersteuning van Servikale Kanker

English Media Release

1 Maart 2021 – KANSA loods sy servikale kankerbewustheid- en Ondersteuningveldtog op Internasionale Menslike Papillomavirus (HPV) Dag op 4 Maart 2021. HPV is die primêre oorsaak van servikale kanker by vroue. Dit veroorsaak 300 000 sterftes van vroue met servikale kanker wêreldwyd.(1) Sien meer omtrent servikale kanker…

#EliminateCervicalCancer #CANSACervicalCancerAwareness

KANSA beoog om gedurende die volgende jaar bewustheid van servikale kanker en die skakel met HPV te verskerp, sowel as om vroue bewus te maak van die risikofaktore en simptome daarvan. Terselfdertyd sal aandag geskenk word aan vroeë opsporing deur middel van siftingstoetse. Nog ‘n doel is om pasiënte en hul families in te lig en om hulle te laat verstaan wat hul regte is in die publieke gesondheidversorgingsektor en vir palliatiewe ondersteuning tydens hulle behandeling.

Hoekom Servikale Kanker?

Ons is toegewyd aan die Wêreld Gesondheid Organisasie (WGO) se strategie en doel om servikale kanker die stryd aan te sê en te elimineer. Na ‘n beroep in Mei 2018 deur Dr Tedros, Direkteur Generaal van die WGO, om tot aksie oor gaan, het 194 lande gesamentlik begin werk om onnodige lyding te verhoed van ‘n kanker wat meestal voorkombaar en geneesbaar is. Volgens hulle het die wêreld reeds die nodige kennis en toerusting; dit moet net meer beskikbaar gestel word.

Elize Joubert, Hoof Uitvoerende Beampte van KANSA sê: “KANSA is toegewyd om vroue in te lig en op te voed oor een van die mees voorkombare kankers. In Afrika is servikale kanker die kanker waaraan die meeste vroue sterf. Dit behoort nie te gebeur waar inenting teen HPV en sifting van kanker duisende se lewens kan red as dit korrek geïmplementeer word nie.

“As deel van ons 90ste gedenkjaar is KANSA daartoe verbind om 9 000 Papsmere toe te dien. In samewerking met ons vennote in die gesondheidsektor, ouers, skole, tradisionele leiers en -gesondheidswerkers sowel as gesondheidpraktisyns gaan KANSA vroue inlig en opvoed oor maniere om die risiko vir servikale kanker te verminder en vroue wat daarmee gediagnoseer is, te ondersteun.”

Servikale kanker is die hoofoorsaak van kanker verwante sterftes en die tweede mees algemene gediagnoseerde kanker (uitsluitend basale selkarsinoom) by Suid-Afrikaanse vroue. Dit word hoofsaaklik veroorsaak deur infeksie met menslike papilloomvirus (HPV), met stamme 16 en 18 wat meeste verband hou met die ontwikkeling van servikale kanker(2).

Vroue wat met HIV lewe, het ‘n verhoogde risiko vir HPV infeksie op ‘n vroeë ouderdom (13-18 jaar) en word gediagnoseer met servikale kanker op ‘n vroeër ouderdom (15-49 jaar)(3). Die Nasionale Departement van Gesondheid en Servikale kanker voorkoming laat ‘n vrou (nie-simptomaties) van 30 jaar en ouer drie Papsmere by publieke gesondheidklinieke kosteloos in hul lewensduur toe. Vroue wat HIV positief is kry ‘n gratis Papsmeer by diagnose en daarna elke drie jaar as sy negatief getoets het vir servikale kanker.(2)

Siftingstoetse om Risiko te Verminder

“As deel van ons siftingsprogramme maak KANSA gebruik van die mees betroubare klinies beproefde vloeistof-gebasseerde sitologie metode wanneer ‘n monster tydens ‘n Papsmeer geneem word. ‘n Papsmeer help om abnormale selle in die baarmoeder te identifiseer. Hierdie abnormale selle kan lei tot kanker. As die resultaat enige abnormaliteit toon, kan KANSA help met ‘n verwysing na ‘n publieke gesondheidinstansie of mediese praktisyn, ” voeg Joubert by.

Vroue tussen die ouderdom van 18 tot 69 jaar word aangemoedig om hulle naaste KANSA SorgSentrum te kontak vir ‘n Papsmeer afspraak en om die jaarlikse datum op hul kalenders aan te teken. Dit is baie belangrik dat vroue nie wegbly as hul abnormale resultate ontvang nie. Servikale kanker kan suksesvol behandel word as dit in ‘n vroeë stadium opgespoor word.

Ondersteuning

Joubert verduidelik: “Vroue wat met servikale kanker gediagnoseer is moet weet dat hulle nie alleen is nie en dat daar hoop is om so ‘n diagnose te behandel. Ons verbind ons om vroue te help wat ons Papsmeer dienste gebruik sowel as ander wie gediagnoseer is. Ons wil pasiënte help verstaan en om leiding te gee deur die proses van verdere ondersoeke en waar nodig kan die pasiënt na ‘n mediese praktisyn verwys word.

KANSA is daar om ondersteuning te verleen, om voorspraak te lewer om pasiënte in te lig om meer te leer oor servikale kanker en om die diagnose beter te hanteer. Ons begelei hul ook om noodsaaklike dienste te bekom wat sal sorg vir beter behandeling en uitkomste. Ons sal ook help om seker te maak dat die pasiënt berading en pyn-medikasie gedurende behandeling kan bekom.”

Verdryf van Mites en Stigma

KANSA sal ook werk daarvan maak om mites en stigma geassosieer met servikale kanker deur middel van ons veldtog te verdryf. Mites, wanopvattings en verkeerde informasie aangaande servikale kanker kan groot skade aanrig. As ‘n pasiënt aan stigma blootgestel word kan dit die persoon negatief beïnvloed – so ook die besluite wat gemaak word. Dit kan selfs ‘n negatiewe invloed hê op voorkoming, om hulp te soek en om intensiewe behandeling te oorweeg. KANSA sal inligtingsmateriaal en hulpbronne beskikbaar stel aan die publiek gedurende die veldtog,” sê Joubert.

Verwysings:

(1) International Papilloma Virus Society (IPVS) 2021 Campaign Guide
(2) National Department of Health South Africa (2017) ‘Cervical Cancer Prevention and Control Policy’
(3) Cohen PA, JhingranA, Oaknin A, Denny L. Cervical cancer. Lancet. 2019; 393 (10167): 169-82

Beeldkrediet aan Freepik.

(Vir meer inligting, kontak asseblief vir Lucy Balona, Hoof: Bemarking en Kommunikasie by KANSA per e-pos lbalona@cansa.org.za. Skakel 011 616 7662 of op haar selfoon 082 459 5230.)

KANSA bied ‘n unieke geïntegreerde diens aan die publiek en mense geaffekteer deur kanker. As ‘n leidende rolspeler in kankernavorsing word die wetenskaplike bevindinge en kennis wat deur ons navorsing opgedoen word, gebruik vir ons gesondheidprogramme en om ons rol as waghond tot groter voordeel van die publiek te versterk. Ons gesondheidprogramme bestaan uit bewusmaking van gesondheid, siftingstoetse vir kanker en veldtogte oor gesondheidopvoeding, KANSA Sorgsentra wat ‘n wye verskeidenheid van sorg- en ondersteuningsdienste bied aan mense wat deur kanker geraak word, stoma en ander kliniese ondersteuning en organisatoriese bestuur, verhuring van mediese toerusting sowel as a tolvrye nommer wat geskakel kan word om inligting en ondersteuning te bekom. Ons bied ‘n gratis Tele Beradingsdiens in sewe tale aan. Ons verskaf ook pasiëntesorg en ondersteuning in die vorm van 8 KANSA Sorgtuistes in die hoof metropolitaanse areas vir weg-van-die-huis kankerpasiënte, sowel as KANSA-TLC verblyf aan en ondersteuning van ouers en voogde van kinders wat behandeling vir kanker ontvang.

Navrae KANSA

 0800 22 6622 Tolvry
 072 197 9305 Engels en Afrikaans (slegs teks)
 071 867 3530 isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana and Sepe (slegs teks)
 KANSA Versorgsentrums

 

Maak kontak met KANSA op sosiale media platforms:

Do you have a question?
Ask CANSA
Book a counselling session

CANSA Tele Counselling

 0800 22 6622 Toll Free
 072 197 9305 English and Afrikaans (text only)
 071 867 3530 isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana and Sepedi (text only)

 

  Find Your Care Centre

About Us | Get in Touch

1931 - 2021. 90 Year Anniversary

Sign up to receive news and updates: