The responsibility rests with patients to contact CANSA for assistance. Read more...

COVID-19 – Wat Kankerpasiënte Moet Weet

English Media Release

In die belang van kankerpasiënte en -oorwinnaars, gedurende ‘n tyd waar die COVID-19 virus vinnig versprei, stel KANSA waardevolle inligting beskikbaar om te help om pasiënte en oorwinnaars se veiligheid teen die virus te verhoog. KANSA bied aanlynondersteuning deur die KANSA webwerf, sosiale media platforms en personeel aan diens. (Sien inligting  en infografiek).

Elize Joubert, KANSA Hoof Uitvoerende Beampte sê: “Kankerpasiënte en -oorwinnaars is onder hoë risiko om ernstig siek te word weens infeksie omdat hul immuunstelsels in die meeste gevalle in gedrang mag wees. Dit is belangrik dat ons voorligting gee oor wat gedoen kan word om hul risiko vir die virus te verlaag, asook wat om te doen indien hul deur die virus besmet sou word. Hulle moet ook weet dat hulle nie alleen is nie, ten spyte van die inperking aangekondig deur President Cyril Ramaphosa.”

Meeste van KANSA se Sorgtuistes (Bloemfontein, Pretoria, Durban, Richards Bay, Port Elizabeth, George en Kaapstad) gaan voort om akkommodasie, vervoer, maaltye en sorg te bied aan kankerpasiënte wat kankerbehandeling ontvang ver van hul huis af. Huidiglik geld dit terwyl publieke hospitale oopbly en pasiënte ontvang vir kankerbehandeling. In die ander provinsies is maatreëls in plek vir kritieke pasiënte om voltyds in spesifieke hospitale of behandelingsentra opgeneem te word. KANSA se TLC Tuistes vir kinders en families wat deur kanker geaffekteer word in Pretoria, Polokwane en Durban gaan voort om akkommodasie, met streng beskermsmaatreëls en infeksie-prosedures in plek, asook telefoniese- en aanlyn ondersteuning te bied. #CANSACareHomes

“KANSA personeel en vrywilligers sal ook voortgaan om pasiënte aanlyn deur ons webwerf, sosiale media ondersteuningsgroepe en -platforms gedurende die inperkingsperiode te ondersteun. Ons doen ‘n beroep op diegene wie in ‘n posisie is om ons volgehoue ondersteuning van kankeroorwinnaars en -pasiënte deur aanlyn donasies te ondersteun, om so te maak,” vra Joubert. #CANSAcares

KANSA gaan ook voort om stoma pasiënte met bestellings en aflewerings by te staan wat weekliks op Donderdae geprosesseer sal word. Pasiënte en oorwinnaars kan epos na thavenga@cansa.org.za of stomapta@cansa.org.za of WhatsApp 078 942 9290. #CANSAstoma

“Dankie aan al ons toegewyde versorgers, verpleegsters en mediese personeel wat onbaatsugtig voortgaan om ons pasiënte se behoeftes voorop te stel, ongeag persoonlike risiko gedurende hierdie tyd. Dit sou nie moontlik wees om met ons unieke dienslewering voort te gaan as dit nie vir hulle was nie – ons is oneindig dankbaar om so ‘n wonderlike sorgspan te kan hê,” sluit Joubert af.

KANSA Aanlynondersteuning

KANSA gaan voort om pasiënte virtueel te ondersteun deur ons webwerf www.cansa.org.za, aanlyn ondersteuningsgroepe en -platforms, info@cansa.org.za, Tolvrye Inbelsentrum 0800 22 66 22 en WhatsApp lyne naamlik 072 197 9305 Engels en Afrikaans / 071 867 3530 Xhosa, Zulu, Sotho en Siswati.

‘n Lys van personeel aan diens sal beskikbaar gestel word op die KANSA webwerf sodat pasiënte in kontak kan bly gedurende die inperkingsperiode. Verder kan KANSA gekontak word deur ons sosiale media platforms:

Vir meer inligting skakel asseblief vir Lucy Balona, Hoof: bemarking en Kommunikasie by KANSA, stuur ‘n epos aan lbalona@cansa.org.za. Skakel 011 616 7662 of selnommer 082 459 5230.)

#COVID19 #StayAtHome #SouthAfricaLockdown

KANSA bied ‘n unieke geïntegreerde diens aan die publiek en mense geaffekteer deur kanker. As ‘n leidende rolspeler in kankernavorsing word die wetenskaplike bevindinge en kennis wat deur ons navorsing opgedoen word, gebruik vir ons gesondheidprogramme en om ons rol as waghond tot groter voordeel van die publiek te versterk. Ons gesondheidprogramme bestaan uit bewusmaking van gesondheid, siftingstoetse vir kanker en veldtogte oor gesondheidopvoeding, KANSA Sorgsentra wat ‘n wye verskeidenheid van sorg- en ondersteuningsdienste bied aan mense wat deur kanker geraak word, stoma en ander kliniese ondersteuning en organisatoriese bestuur, verhuring van mediese toerusting sowel as a tolvrye nommer wat geskakel kan word om inligting en ondersteuning te bekom. Ons bied ‘n gratis Tele Beradingsdiens in sewe tale aan. Ons verskaf ook pasiëntesorg en ondersteuning in die vorm van 8 KANSA Sorgtuistes in die hoof metropolitaanse areas vir weg-van-die-huis kankerpasiënte, sowel as KANSA-TLC verblyf aan en ondersteuning van ouers en voogde van kinders wat behandeling vir kanker ontvang.

Navrae KANSA

 0800 22 6622 Tolvry
 072 197 9305 Engels en Afrikaans (slegs teks)
 071 867 3530 isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana and Sepe (slegs teks)
 KANSA Versorgsentrums

 

Maak kontak met KANSA op sosiale media platforms:

Do you have a question?
Ask CANSA
Book a counselling session

CANSA Tele Counselling

 0800 22 6622 Toll Free
 072 197 9305 English and Afrikaans (text only)
 071 867 3530 isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana and Sepedi (text only)

 

  Find Your Care Centre

About Us | Get in Touch

1931 - 2021. 90 Year Anniversary

Sign up to receive news and updates: