The responsibility rests with patients to contact CANSA for assistance. Read more...

CANSA Care Centres

Is Jy al ‘n Vrywilliger?

Is Jy al ‘n Vrywilliger?

English Media Release

20 November 2019 – KANSA vier elke jaar Internasionale Vrywilligersdag op 5 Desember om alle vrywilligers te bedank en om bewustheid te skep oor die belangrike bydrae wat hulle tot die samelewing lewer. Spesiale funksies word landswyd by KANSA SorgSentrums gereël om erkenning te gee en waardering te toon aan vrywiligers. KANSA loods ook ‘n omvattende en uitgebreide aanlyn opleidingsprogram om vrywilligers toe te rus met die nodige kundigheid.

Elize Joubert, KANSA se Hoof Uitvoerende Beampte, sê: “KANSA is baie opgewonde om hierdie nuwe aanlyn opleidingsprogram in die nabye toekoms te loods. Ons sê dankie vir die Centre for Community Technologies (CCT) en die Nelson Mandela Universiteit vir die verskaffing van die platform. Hierdie gratis kursus in ‘Gesondheidsbevordering en die Versorging van Pasiënte’ bestaan uit alles wat nodig is om ‘n trotse KANSA Vrywilliger te word. Modules bevat agtergrond en inligting oor KANSA; gesondheidsopleiding, inligting oor die handhawing van ‘n gesonde leefstyl; kanker (verskillende fases van kanker, verskillende tipes van kanker en die behandeling van kanker); hantering van newe-effekte van behandeling; dieet en voedingsbehoeftes van kankerpasiënte en die emosionele impak as iemand met kanker gediagnoseer word.”

“KANSA is vol waardering teenoor alle vrywilligers wat die hoekstene vorm van KANSA se projekte wat aangepak word in gemeenskappe en by die werksplek. Meer as 7 000 opgeleide vrywilligers is ons voetsoldate in die stryd teen kanker en hulle werk is vir ons van onskatbare waarde. Sonder ons vrywilligers sou dit nie vir ons moontlik gewees het om mense wat deur kanker geraak word, te versorg en te ondersteun nie. Vrywilligerswerk is ‘n baie spesiale roeping van mense wat hulle tyd onbaatsugtig skenk aan ons pasiënte. Hulle help KANSA ook om fondse in te samel. Ons bedank en eer hulle weer hierdie jaar op Internasionale Vrywilligersdag vir al hul harde werk en toewyding. Ons salueer jou!”, voeg Joubert by.

PDF

Egpaar Mechiel en Maggie Lucas is albei KANSA vrywilligers. “My man en ek besoek saam kankerpasiënte. Ons bied aan pasiënte praktiese en geestelike ondersteuning. Ek kan nie genoeg beklemtoon hoeveel die opleiding wat deur KANSA moontlik gemaak is, vir ons beteken nie. Ons is trots om KANSA vrywilligers te wees en ons is dankbaar vir al die hulp wat ons van KANSA se personeel ontvang.”

Mamahlako Lekhatla, ’n KANSA vrywilliger sê: “Ek is self ‘n kankeroorwinnaar. Ek het borskanker gehad en is nou vir drie jaar lank vry van kanker. KANSA het my opgelei om ‘n vrywilliger te wees en om aanbiedings te behartig. Ek doen nou veldtogte om mense bewus te maak van kanker in my eie gemeenskap in Lesotho. KANSA se personeel het my gehelp en geleer hoe om meer vrywilligers vir KANSA te werf. Hulle het ook vir my CD’s gegee wat ek in klinieke en hospitale speel. Ek het ook gedrukte inligtingsstukke en boeke wat ek by KANSA gekry het. Hierdie leesstof en inligting gee ek weer op my beurt aan mense in my gemeenskap om hulle meer oor kanker te leer. Ons bied ook nou berading aan vir Basotho pasiënte en ek is baie dankbaar daaroor.”

KANSA se vrywilligers werk hard op vele gebiede om mense wat deur kanker geraak word te ondersteun. Dikwels gebeur dit dat ‘n vrywilliger spesialiseer in ‘n spesifieke veld: jong volwassenes raak byvoorbeeld meer betrokke by dienslewering en projekte wat gemik is op die jeug. ‘Voel Goed Vrywilligers’ werk meestal in die korporatiewe en sakewêreld. Hierdie vrywilligers werk gewoonlik slegs op spesiale dae as KANSA vrywilligers – dae soos Internasionale Nelson Mandela Dag of “Giving Tuesday”. Virtuele vrywilligers help met aanlyn fondsinsameling, redigering van handleidings of virtuele bemarkingveldtogte. Voorspraak vrywilligers is die ‘stemme’ van die gemeenskap en help mense wat probleme ondervind om toegang tot behandeling te kry. Hulle help ook die pasiënt om die regte roete te volg om mediese dienste te bekom. Professionele vrywilligers help met die opleiding van vrywilligers wat miskien nog leke is op die gebied van kanker. Sommige professionele vrywilligers mag dalk opgeleide woordvoerders oor spesifieke onderwerpe wees terwyl ander ‘n bydrae lewer deur hul dienste gratis op ‘n pro bono basis te verskaf. Dit sluit regsadvies, opleiding en afrigting in. Daar is ook vrywilligers wat help om fondse vir KANSA in te samel en om nasionale, provinsiale en streeksprojekte te implementeer. Sulke projekte sluit onder andere die volgende in: KANSA Shavathon and KANSA ‘Relay For Life’. Vrywilligers wat hulle toespits op die versorging van pasiënte ondergaan opleiding om praktiese, emosionele en geestelike bystand te verleen aan die pasiënt en hul gesinslede. Sommige vrywilligers raak betrokke by gesondheidspromosies. Hulle help KANSA om bewustheid te skep en te verskerp oor allerlei veldtogte rakende gesondheid. ‘Tough living with cancer (TLC)’ vrywilligers word opgelei om interaktief betrokke te raak met kinders wat met kanker gediagnoseer word en om hulle en hul ouers by te staan. Hulle help ook met pasiënte wat in pediatriese onkologie sale behandeling vir kanker ontvang.

KANSA moedig jou aan en doen ‘n beroep op jou om ‘n KANSA vrywilliger te word. Besoek jou naaste KANSA SorgSentrum, of teken in om ‘n vrywilliger te word op die KANSA Webblad. Die wat belangstel om opleiding as vrywilliger te ontvang kan cbumso@cansa.org.za epos.

Meer oor KANSA

KANSA bied ‘n unieke geïntegreerde diens aan die publiek en mense geaffekteer deur kanker. As ‘n leidende rolspeler in kankernavorsing word die wetenskaplike bevindinge en kennis wat deur ons navorsing opgedoen word, gebruik vir ons gesondheidprogramme en om ons rol as waghond tot groter voordeel van die publiek te versterk. Ons gesondheidprogramme bestaan uit bewusmaking van gesondheid, siftingstoetse vir kanker en veldtogte oor gesondheidopvoeding, KANSA Sorgsentra wat ‘n wye verskeidenheid van sorg- en ondersteuningsdienste bied aan mense wat deur kanker geraak word, stoma en ander kliniese ondersteuning en organisatoriese bestuur, verhuring van mediese toerusting sowel as a tolvrye nommer wat geskakel kan word om inligting en ondersteuning te bekom. Ons verskaf ook pasiëntesorg en ondersteuning in die vorm van 12 KANSA Sorgtuistes in die hoof metropolitaanse areas vir weg-van-die-huis kankerpasiënte.

Navrae KANSA

Besoek www.cansa.org.za of kontak jou naaste KANSA SorgSentrum, skakel, skakel KANSA tolvry 0800 22 66 22 of stuur ‘n epos aan: info@cansa.org.za. Benewens aanlynhulpbronne en Facebook-ondersteuningsgroepe bied KANSA ook veeltalige ondersteuning aan op WhatsApp: 072 197 9305 vir Engels en Afrikaans en 071 867 3530 vir  Xhosa, Zulu, Sotho en Siswati.  Volg KANSA op Twitter: @CANSA , sluit aan by KANSA op Facebook: CANSA The Cancer Association of South Africa en volg KANSA op Instagram: @cancerassociationofsouthafrica en LinkedIn.


« BACK


Do you have a question?

Ask CANSA

Book a counselling session

CANSA Tele Counselling