The responsibility rests with patients to contact CANSA for assistance. Read more...

CANSA Seal of Recognition - Protection Category

HUB KANSA Brief i.v.m. Sonskermroom Standaarde

HUB KANSA Brief i.v.m. Sonskermroom Standaarde

English Letter

Lees onderstaande brief of laai pdf af…

Beste Besorgde Burger, Lid van ons kosbare Publiek en lojale KANSA Vriend,

Met verwysing na die Sonskerm-nuus: KANSA het nog altyd en sal altyd eerste ons verantwoordelikheid teenoor jou as lojale ondersteuner in ag neem; verder ook omdat dit die rede vir ons bestaan en die fokus van ons Waghondrol is. Ons het nog nooit en sal ook nooit toelaat dat die industrie, of geld, ons fokus of ons onafhanklike funksie beïnvloed nie.

Sedert die begin van ons waghondfokus ongeveer vyf jaar gelede was dit ons voorneme om nooit emosioneel te wees nie, maar om gefokus te bly in ons soeke na wat reg is en om agter die skerms te werk om te verseker dat ons die wetenskaplike bevindinge deurgee aan ons publiek eers nadat ons die nodige huiswerk deeglik gedoen het. Ons het dit ten doel om die regering en industrie te beïnvloed om ‘n gesonder omgewing te verseker deur beleids- en/of wetsveranderinge. Ons het verder die waghondrol aangeneem, wel wetende dat ons nie te alle tye alle mense sou kon tevrede stel nie.

Tans ondersoek ons heelwat omgewingskwessies en dit sou dwaas wees om die media hieromtrent te nader met slegs ‘n paar toets-uitslae sonder die nodige insig in die groter prentjie wat ter hande is, of – erger nog – met bybedoelings om onrus te saai, die publiek op loop te jaag en KANSA sodoende te posisioneer as ‘n instansie ‘wat ‘n verskil maak’.
Ons uitgangspunt was nog altyd om nie blaam of skande uit te deel nie – maar dan ook om nooit te huiwer om openlik en direk met enigeen in die industrie te gesels as ons genoegsame bewyse bekom het om ons saak te kan stel nie.

Ons het in die afgelope drie jaar betekenisvolle werk op plastiek gedoen – met die klem op plastiseerders in kleefplastiek en Bisfenol-A (BFA) bevattende verbruikerprodukte. Ons is dankbaar vir die plastiseerder-vrye kleefplastiek in supermarkte (vervaardig deur Tuffy) en Glad-wrap wat by ons ‘Smart Choice’-reeks aangesluit het; ook so vir NUK en Nuby wat in ons soeke na BFA-vrye bababottels as vennote en seëldraers by ons ingeskakel het. Verder het ons ook alle margarienes – as een van ons onafhanklike inisiatiewe – oor ‘n 12-maande periode getoets – volle uitslae op ons webtuiste geplaas – en toe eers het ons, op grond van die volle wetenskaplike bevindinge, voortgegaan om die Blossom Canola produkte as ‘Slim Keuses’ te onderskryf.

Dieselfde beginsels geld in die geval van die sonskermbedryf. KANSA moes eerstens genoegsame feitelike bewyse bekom om ‘n geloofwaardige saak te bou wat ons in staat sou stel om die industrie te beïnvloed om hulle standaarde aan te pas by die nuwe Europese Colipa standaarde bekend as die ‘Harmonized Colipa UVA Protection Claim’ – wat hoër UVA-beskermingsvereistes daarstel as ons huidige Suid-Afrikaanse standaard.

KANSA het nog altyd sonskerms volgens die Suid-Afrikaanse Standaarde en beskikbare wetenskaplike kennis onderskryf. Strenger standaarde is egter so paar jaar gelede in Europa ingestel om ekstra beskerming teen UVA strale te verseker – die VSA het eers egter onlangs hulle standaarde verhoog om aan die Europese Colipa beskermingstandaarde te voldoen.

KANSA is reeds vir ‘n paar jaar in gesprekvoering met die Reguleringsliggaam van die Suid-Afrikaanse industrie (CTFA) en is in kennis gestel van hulle verteenwoordiging op die internasionale komitee wat besig was met die ondersoek van die ideale ISO-standaarde vir implementering. Ons het egter sowat 2 jaar gelede besluit om ons eie ondersoeke te doen met betrekking tot plaaslike sonskerm-produkte (veral diè met die KANSA Seël, ten einde hulle te kan evalueer teen die nuwe Europese standaarde.

Aanvanklik wou KANSA nie die toetsing laat doen deur die enigste kommersiële laboratorium nie en het eers ‘n universiteit genader om hierdie toetse uit te voer. Ons het egter tevergeefs gewag vir die finale resultate. Ons Navorsingdepartment het toe besluit om eerder ‘n verdere R60 000 te spandeer en die kommersiële laboratorium – goed toegerus en met die nodige geloofwaardigheid in die industrie – wel te gebruik.

‘n Klein monster van plaaslike en ingevoerde sonskerms (minder as 10% van alle gelysde produkte) is in hierdie ondersoek gemeet teen die nuwe Europese standaard. Daar is bevind dat al die sonskerms met die KANSA Seël aan die Suid-Afrikaanse Nasionale Standaarde (SANS) voldoen, maar dat sommige plaaslike asook ingevoerde produkte nie die optimale UVA-beskerming, soos voorgeskryf deur die EU Standaard, verskaf nie. KANSA het uit die resultate afgelei dat ons nodig het om te versoek, asook te verseker, dat produkte so gou moontlik aan die Europese Standaard voldoen vir meer effektiewe beskerming teen UVA.

Ons moes inderdaad toestem tot ‘n ‘muilband’-klousule – anders sou ons nie hierdie toetse gedoen kon kry nie. KANSA was egter vry om die resultate te gebruik volgens ons voorneme, nl., om druk uit te oefen op die industrie om aan die EU-standaarde te voldoen – nou verpligtend vir alle KANSA Seël-draende Sonskerms teen die einde van Maart 2013. Ons het ook die industrie in kennis gestel van ons nuwe daargestelde standaarde en verwagtinge – hoёr as wat tans deur die reguleringsliggaam verwag word.

Ons het geen voordeel daarin gesien om aan die publiek die uitslae van die toetsmonster bekend te maak terwyl die meerderheid van sonskerms op die mark steeds ongetoets bly teen die Europese standaarde nie. Daarby het baie vervaardigers reeds voor en tydens die toetsing begin om hulle eie standaarde te verhoog, sommige as gevolg van ons volgehoue een-tot-een onderhandelinge.

KANSA is werklik dankbaar vir die nuwe regulasies wat gedurende Junie vanjaar vir kommentaar gepubliseer is en sodra gefinaliseer, spoedig deel sal vorm van die nuwe plaaslike standaarde.

In ag genome ons verantwoordelikheid teenoor die publiek as Kanker-Waghond, het KANSA besluit om die name van die produkte wat wel aan die EU standaarde voldoen, op ons webtuiste bekend te maak. Vervaardigers is om diè rede versoek om hulle inligting en sertifikasie aan KANSA te lewer – effektief sedert Maandag, 3 September 2012.

KANSA het ook ‘n beroep op alle vervaardigers in die industrie gedoen om met ons saam te werk en hulle inligting aan Braam van Reenen by info@cansa.org.za te stuur om sodoende te verseker dat die publiek toegang het tot die nodige inligting om ‘Slim Keuses’ te kan maak.

Alle produkte wat aan die EU Standaarde voldoen en deur KANSA onderskryf word, sal in die toekoms die nuwe KANSA SonSlim Keuse Seël – die ‘CANSA SunSmart Choice Seal’ in Engels – vertoon, in plaas van die oorspronklike KANSA Seël van Erkenning – om sodoende die verbeterde formulering te identifiseer.

Let daarop dat ons gesondheidsboodskap nog geensins verander het nie: eerstens beveel ons aan dat direkte sonlig tussen 10:00 en 15:00 vermy word; dan dat beskermende klere en hoede gedra word; en as derde linie van verdediging teen die UV strale: die gebruik van ‘n sonskerm (verkieslik SPF 30-50 vir ligter tot baie ligte velle respektiewelik) wat elke 2-3 ure mildelik aangewend word.

As trotse leier van KANSA – deur die Ask Africa Trust Barometer as ‘n geloofwaardige organisasie aangewys, maar ook as ‘n kankeroorwinnaar en iemand wat ‘n paar jaar gelede self ‘n geliefde deur melanoma aan die dood afgestaan het, wil ek jou verseker dat KANSA altyd daar sal wees om na die behoeftes en regte van ons mede-burgers en kosbare kanker-oorwinnaars om te sien.

Voel gerus vry om my direk te kontak indien jy enige verdere navrae in die verband het.

Beste groete

Sue Janse van Rensburg
Hoof Uitvoerende Beampte KANSA
Epos: kfourie@cansa.org.za


« BACK


Do you have a question?

Ask CANSA

Book a counselling session

CANSA Tele Counselling